Samarbejde med borgere og pårørende

Her kan du læse mere om samarbejdet med borgere og pårørende på voksenhandicap- og psykiatriområdet

Sammen om at skabe sammenhæng

På voksenhandicap- og psykiatriområdet prioriterer vi det gode samarbejde med borgere og pårørende. 

Med afsæt i Serviceloven og Norddjurs Kommunes socialpolitiske tilgang arbejder vi ud fra et fast princip om, at:

Borgeren skal være en aktiv medspiller i egen indsats og understøttes i at tage ansvar for eget liv.

Vi samarbejder aktivt med borgerens pårørende og netværk om at skabe sammenhængende, individuelle og fleksible løsninger. 

Samarbejdet kan tage mange forskellige former, afhængigt at den konkrete situation og den enkelte borgers ønsker og forudsætninger.

Beboerråd og pårørenderåd

Som et fælles tiltag er der på hvert botilbud på voksenhandicap- og psykiatriområdet nedsat et beboerråd, mens der på hvert aftaleområde findes et pårørenderåd.

Repræsentanterne til beboerrådene og pårørenderådene udpeges gennem valghandling i botilbuddene.

Rådene repræsenterer beboernes interesser og inddrages i generelle spørgsmål vedrørende beboernes hverdag og udvikling af botilbuddene. På denne måde bidrager rådene (i samarbejde med ledelsen og medarbejderne) til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt og i henhold til borgernes ønsker og behov.

Som supplement til det daglige samarbejde i botilbuddene inviteres repræsentanter fra beboer- og pårørenderådene til et årligt dialogmøde med Voksen- og plejeudvalget og Handicaprådet.

Afsættet for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde er Norddjurs Kommunes pårørendepolitik.

Det grundlæggende i pårørendepolitikken er, at et stærkt samarbejde med borgerne og deres pårørende er afgørende for at give borgerne de bedste forudsætninger for et godt og indholdsrigt liv.

En god dialog med beboerne og de pårørende er værdifuld for ledelse og medarbejdere i forhold til at kunne løfte deres opgave bedst muligt.

Samtidig giver det tryghed for både beboere og pårørende at have et sted at gå hen med spørgsmål og forslag.

Kommunalbestyrelsen har fastsat vedtægterne for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene (pdf)

Læs Norddjurs Kommunes pårørendepolitik (pdf)

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang:

Politikker 

Kvalitetsstandarder

Socialpolitisk tilgang