Klage over lugt, røg og støj

Hvis du er generet af lugt, røg eller har gener af støj fra virksomheder, landbrug, diskoteker, kompressorer (f.eks. ved supermarkeder) og kommunale institutioner, kan du få hjælp fra kommunen.

Hvis naboen larmer mere end almindeligt acceptabelt, eksempelvis med høj musik eller støjende maskiner, er det politiet, du skal henvende dig til.

Politiet skal også give tilladelse til udendørs arrangementer, byfester, festivaler, koncerter og lignende.

Ved henvendelsen skal du beskrive, hvad, hvor og hvornår generne forekommer.

Du vil normalt blive kontaktet kort tid efter modtagelsen af din klage.

Kontaktboks

Miljøteamet