Fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer

..af hensyn til landskab, kultur og natur.

Fredninger

Fredning er et centralt instrument i naturbeskyttelsen i Danmark. 

Fredninger kan gennemføres af hensyn til beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen. Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i naturen.

Med gennemførelsen af en fredning gøres der én gang for alle op med et områdes anvendelsesmuligheder.

Fredninger gennemføres med udgangspunkt i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Bygge- og beskyttelseslinjer sikrer, at visse landskabelige elementer, som åer, skove, kirker etc. friholdes for permanente byggerier og andet inden for forskellige afstande.

Bygge- og beskyttelseslinjer gennemføres og administreres i naturbeskyttelseslovens kapitel 2 af kommunen.

Kontakt

Rikke Kroier
Byg og Miljø