Naturpleje

Naturpleje af kommunale naturarealer

Norddjurs Kommune plejer kommunalt ejede naturområder. Det udføres på forskellig vis, med aktiviteter som græsning, slåning, og andre naturplejetiltag.

Kommunen modtager støtte fra EU, gennem LIFE-ordningen. LIFE-projekterne er særskilt knyttet til Natura 2000-områder, og indgår således i Natura 2000-handleplanerne for de enkelte områder. 

Ørkenen på Anholt

I årene 2018-2020 har kommunen ryddet for rynket rose, bjergfyr og andre plantearter, der ikke er naturligt forekommende i en dansk natur-kontekst.

Naturpleje af private naturarealer

Kontakt

Natur-team