Miljøuheld / akut forurening

Hvis uheldet er ude, olietanken springer læk eller du opdager et spild eller udledning af olie, gylle eller spildevand til jorden, vandløb, søer eller havet: 

RING til alarmcentralen 1-1-2

Når du ringer til alarmcentralen skal du anmelde forureningsuheldet og:

• Opgive navn, adresse og telefonnummer
• Oplyse om uheldsstedet
• Oplyse om omfanget af forureningen

Selv en kortvarig forurening kan gøre stor skade på miljøet, så du kan være med til at begrænse skaderne i forbindelse med akutte forureninger ved at anmelde forureningen så hurtigt som muligt. 

Alarmcentralen sørger for at rekvirere beredskabet, så ulykken standses og afværges. Beredskabet vil sørge for kontakten til miljømyndigheden.

Underretning om jordforurening

Støder du på jordforurening i forbindelse med jordarbejder, ombygning eller lignende skal Kommunen underrettes og arbejdet standses i det forurenede område.

Underretning kan ske til Norddjurs Kommune som henviser til den medarbejder, der har med jordforurening at gøre.

Hos kommunen kan du endvidere få rådgivning om, hvordan du skal forholde dig til en konstateret jordforurening. Vi vil også sørge for, at du kan få svar på, hvordan en oprydning foregår samt reglerne for håndtering og bortskaffelse af forurenet jord.

Kontaktboks

Norddjurs Kommune