Aktuelle natur- og miljø-projekter

Løbende igangsættes projekter, der har til formål at sikre, forbedre eller at skabe bedre miljøforhold.

Listen er ikke udtømmende.