Affald fra din husstand

Daglig drift og håndtering af affald fra borgere og sommerhusejere.

I Norddjurs Kommune er det det fælleskommunale affaldsselskab Reno Djurs I/S, der varetager den daglige drift og håndtering af kommunens affald og genbrug. 

Du skal henvende dig til Reno Djurs I/S, hvis du har konkrete spørgsmål om tømning af din skraldespand, ordninger i forbindelse med flytning eller dødsbo, ønske om anden størrelse beholder og affaldsgebyrer eller måske ønsker at søge om fritagelse eller ændringer af tømningsordningen. 

For at forbedre affaldsprocessen skal du være opmærksom på følgende:

 • Sortere dit affald - Læs mere om, hvad du kan gøre i affaldsguiden, som også kan bestilles. Du kan desuden se kommunens husholdningsregulativ, hvor alle ordninger for private boliger og sommerhuse er beskrevet.

 • Storskrald - Du skal selv aflevere storskrald på en af genbrugsstationerne.
  Læs om, hvordan affaldet skal sorteres

 • Farligt affald - Du kan aflevere farligt affald på genbrugsstationerne. Der er en øvre grænse for, hvor store emballager med farligt affald du må aflevere på genbrugsstationerne:
  • Maling max. 30 liter
  • Øvrigt farligt affald (også brændbare væsker) max. 5 liter
  • Har du større emballager med farligt affald, bedes du kontakte Reno Djurs for rådgivning til håndtering og bortskaffelse.

Læs mere om de gældende regler for affaldshåndtering i Norddjurs Kommune

Kontaktboks

Miljøteamet