Affaldsplan

Norddjurs og Syddjurs kommuner har vedtaget en ny fælles affaldsplan.

Affaldsplanen er udarbejdet i samarbejde med Reno Djurs på baggrund af lovgivningen, og indeholder:

  • En kortlægningsdel, der beskriver status for affaldsområdet i kommunerne.

  • En målsætningsdel, der redegør for kommunernes overordnede målsætninger på affaldsområdet. 

  • En 12-årig planlægningsdel med særlig fokus på de første seks år af planperioden.

Affaldsplanen kan ses og hentes:

Kontaktboks

Miljøteamet