Drift af offentlige skove

Norddjurs Kommune har stort fokus på, at skovene fremstår som oplevelsesrige naturområder med et varieret plante- og dyreliv.

Vi arbejder hele tiden på, at plantagerne skal udvikle sig til områder med større artsrigsdom, og derfor laver vi rydninger, der giver mere lysindfald og planter løvtræer.

Skovene i Norddjurs Kommune, har siden 2011 været PEFC-skovcertificerede. Det betyder at driften baseres på naturnære driftsprincipper, med bl.a. fokus på biodiversitet. Renafdrift foretages kun på mindre arealer og kun når det vurderes absolut nødvendigt.

Når der i små områder i skoven laves en renafdrift, dvs. at alle træerne fældes, så skyldes det, at træerne har nået deres maksimale levealder og begynder at vise tegn på forfald. Generelt får bevoksningerne lov til at blive lidt ældre end man normalt gør på traditionelt drevne skovarealer, og de fældes ikke fordi vi ikke kan lide gamle skove, men fordi træerne ellers går til og vil kunne udgøre en sikkerhedsrisiko. Vores efterkommere skal gerne have andet end gamle mørke bevoksninger med døde træer at kigge på. De steder, hvor der bliver lavet en renafdrift, bliver der altid gentilplantet med min. 3 forskellige træsorter.

Andre steder i skoven bliver der lavet en tynding i bevoksningen. Det sker hvert 4.–5. år, og gøres for at bevare sundheden i skoven og sikre tilvækst på de træer der bliver tilbage. Præcis som når man tynder og passer grøntsagerne i sin urtehave.

Når træet er fældet, bliver det kørt ud i stakke. Træet aflægges efter kvalitet, det dårligste bruges som energi- eller cellulosetræ, så kommer emballagetræ der bl.a. bruges til paller og det bedste træ bruges til konstruktionstræ i byggeriet. Træ er et godt og bæredygtigt materiale, der binder den CO2, det har optaget i sin levetid. Træet bliver mærket og kan følges helt til slutproduktet.

Skoven lukker hurtigt til igen efter arbejdet. Det ekstra lys der kommer til skovbunden, vil sætte gang i undervæksten og skaber en fleretagers skov med bevoksninger i forskellige aldre og træarter.

OBS: Træer fældes på Tove Ditlevsens vej

I juni 2024 fældes store sitkagraner mellem plejecenter Digterparken og Skovstjernen på Tove Ditlevsens Vej, Grenaa.

Grunden til at træerne fældes, er at de står uhensigtsmæssigt tæt på bygningerne.

Fældning af sitkagraner i Grenaa

Norddjurs Kommune begyndte i november 2023 fældning af sitkagraner omkring Grenaa, da størstedelen af træerne enten er døde eller døende på grund af somre med tørke og angreb af sitkalus.

Disse sitkagraner fældes løbende over en femårig periode.

De ældste sitkagraner i Grenaa Plantage er 90 år og har nået deres maximale levealder. De gamle træer optager ikke længere CO2, men vil i nedbrydningsfasen begynde at udlede CO2. Der er ikke den store biodiversitet tilknyttet sitkagran eller i skovbunden under dem.

For at sikre granernes træværdi, vil Norddjurs Kommune fælde træerne løbende. Skoven genplantes med nye forskellige træarter, så der sikres et godt og sundt skovklima, der er langt mere modstandsdygtigt over for forandringer. Biodiversiteten vil blive større og det samme gør optaget af CO2.

Den løbende genplantning sikrer samtidig en god oplevelse for skovgæsterne, når de besøger Grenaa Plantage.

 Kort der viser, hvor der påbegyndes fældning af sitkagran
Kort der viser, hvor der påbegyndes fældning af sitkagran

Kontakt

Vej og Ejendom