Døgngenoptræning Auning

Formålet med et ophold på afdelingen er, at du så vidt muligt bliver i stand til at klare din hverdag selv.

Borgere, som er bosat i Norddjurs Kommune, der har enkelte eller flere komplekse sygdomme, og som vurderes til at kunne profitere af, og er motiveret for, at være på en døgnplads med en intensiv, tværfaglig og målrettet sygepleje og genoptræningsindsats.

Det er altid en faglig vurdering fra visitationen på Døgn afdelingen der afgør, om du er indenfor målgruppen til et ophold. 

På Døgngenoptræning i Auning er der sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, køkken- og rengøringspersonale samt tekniske servicemedarbejdere ansat.

Da vi er et uddannelses-sted, kan du også møde sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever, samt fysio- og ergoterapeutstuderende. 

Vi har et tæt samarbejde med regions hospitaler, hjerneskadekoordinatorer, logopæd, visitationen samt alle pleje- og trænings tilbud i Norddjurs Kommune f.eks. Rehabiliterings teamet, der træner med dig i eget hjem efter udskrivelsen herfra. 

 

For at sikre at dit forløb bliver så godt som muligt, vil du blive tilknyttet et tværfagligt team bestående af plejepersonale, en fysioterapeut, ergoterapeut samt ved behov hjerneskadekoordinator, talepædagog og en neuropsykolog. 

Kontakt-teamet vil sikre kontakten til dig og dine pårørende samt koordinering af de forskellige behandlinger og aktiviteter under dit ophold.

I forbindelse med ankomsten vil en terapeut vurdere dit behov for hjælpemidler, udover dem du eventuelt selv har med.

 

Inden for de første fem hverdage afholdes et ”Målmøde”, hvor vi drøfter dine ønsker og mål for opholdet, og taler om de forventninger både du og vi har til opholdet. Samtalen på mødet skal danne udgangspunkt for den trænings- og plejeindsats vi planlægger sammen med dig.

Et eksempel på et mål kunne være:

 • At lære at dosere din medicin
 • At selvstændig kunne klare personlig hygiejne
 • At øge udholdenhed ift. gangfunktion

Tidspunktet for målmødet planlægges kort efter din ankomst.

Kontakt-teamet vil i samråd med dig løbende vurdere, hvordan det går med målene og foretage eventuelle justeringer.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende gennem hele forløbet og opfordrer til at de deltager i alle møder. Det er altid en stor hjælp, når pårørende henter medicin, følger med til hospitals-undersøgelser, til samtaler, osv. 

Et genoptræningsforløb visiteres og tilrettelægges individuelt efter dine behov. Forløbets varighed fastsættes på baggrund af en individuel vurdering. 

En vigtig del af dit forløb er, at du selv er så aktiv som muligt i alle hverdags-aktiviteter. 

Du vil blive tilbudt træning med en terapeut, som aftales individuelt, samt daglig træning med plejepersonalet i alle hverdagens gøremål, såsom:

 • At komme ind og ud af sengen
 • At foretage personlig hygiejne og toiletbesøg
 • At klæde sig af og på
 • At gå rundt, f.eks til og fra træning eller måltiderne
 • At smøre sin egen mad
 • At dosere og administrere sin medicin

Undervejs i opholdet kan det blive aktuelt med et hjemmebesøg, hvor du tager hjem til din bolig sammen med en fra dit kontakt-team. I vil sammen vurdere om der er behov for ændring af indretningen i dit hjem før din hjemkomst.

I løbet af dit ophold har du også mulighed for at tage hjem en hverdag eller en weekend og på den måde forberede dig på udskrivelse. Du vil således få nogle erfaringer i, om du er klar til at komme hjem, og hvad der er vanskeligt for dig i hjemmet. Man må gerne forlade afdelingen, men dette skal ske efter aftale med personalet.

Inden opholdet afsluttes, planlægger vi i samarbejde din udskrivelse ved en udskrivelses-samtale. Ved denne samtale deltager kontakt-teamet, eventuelt visitator og personale fra din lokale hjemmepleje eller Rehabiliterings-teamet, alt efter behov. 

Opholdet på Auning Døgngenoptræning ses som starten på et længere rehabiliterings-forløb, der ofte vil fortsætte med et ambulant trænings-tilbud på et center eller i eget hjem.

 

På Døgnafdelingen sørger vi for sengelinned og håndklæder, men du skal selv medbringe:

 • Eget kort til fjernsynet for at kunne tilgå digitale tv-kanaler
 • Undertøj 
 • Nattøj
 • Praktisk tøj - eventuelt tøj til træning
 • Overtøj
 • Sko, der sidder godt fast på fødderne (gerne med hælkappe og snørebånd/velcro)
 • Sokker 
 • Toiletsager efter eget behov (vi har ikke noget på afdelingen)
 • Al medicin medbringes, både fast doseret, æsker og glas + store doserings-æsker til 14 dage
 • Blodsukkermåleapparat, hvis du har diabetes
 • Bleer eller hygiejnebind, hvis du benytter dette
 • Hjælpemidler, som du bruger
 • Telefon og computer, hvis du bruger disse. Husk lader!
 • MitID, hvis du normalt tilgår egen e-Boks
 • Termometer
 • Kaffe og kaffefilter (Der er egen kaffemaskine på hver stue)
 • Andet, f.eks. bøger, strikketøj osv.

Vi påtager os IKKE ansvaret for medbragte værdigenstande og penge. Vi kan stille en lille pengekasse til rådighed ved behov som låses inde på stuen.

Der er besøgstid alle hverdage mellem kl. 16.00- kl. 17.00 samt kl. 18.30-20.30.

I weekenderne er der besøgstid efter kl. 14.00 - kl. 20.

Du og dine pårørende får mest ud af opholdet, hvis besøg ikke foregår under træning, hvil og spisning. 

Afdelingen har otte stuer som alle er store, lyse og med plads til bevægelse. De er indrettet med seng, sengebord, tøjskab, tv, lænestol, et lille arbejdsbord med tilhørende stole, et tekøkken med køleskab, udgang til udendørs terrasse samt et badeværelse med vaskemaskine. Udover de otte stuer er der en spisestue/dagligstue med fjernsyn og træningslokaler. I bygningen har vi et dygtigt køkkenpersonale, som laver mad fra bunden til alle måltiderne.

Der er gratis adgang til internet på afdelingen.

Der betales en fast døgnpris for opholdet, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Døgnprisen betales altid for et helt døgn; det vil sige, at der opkræves fuld takst uanset indflytning- eller fraflytnings tidspunkt på dagen.

Betalingen dækker kost, leje og vask af sengelinned, håndklæder samt rengørings artikler.

Opkrævningen bliver sendt i e-Boks en gang pr. måned. Har man ikke e-Boks vil man modtage et girokort i fysisk postkasse.

Hvis en pårørende påtager sig betalingen af dit opholdet på døgnafdelingen, kan regningen sendes til pårørendes adresse ved at udfylde et skema. Spørg personalet på afdelingen hvis du ønsker et skema.

Fuldmagt til at administrere økonomiske forhold kan fås hos opkrævningen i Norddjurs Kommune.

Tøjvask 
Vi sørger for vask af sengelinned og håndklæder. Vi kan hjælpe med vask af dit eget tøj, men vi opfordrer til, at du gør det selv. Hvis du ønsker hjælp fra os, gør vi opmærksom på, at vi ikke tager ansvar for vask af uld, silke og andre specielle tekstiler.

Rengøring
Der bliver gjort rent på stuerne en gang om ugen. Det kan være på tidspunkter, hvor du ikke er på stuen, også i weekenderne.

Alkoholpolitik
Det er ikke tilladt at indtage alkohol på afdelingen, da dette ikke er foreneligt med en aktiv og effektiv træningsindsats.

Rygepolitik
Det er politisk besluttet, at det ikke er tilladt at ryge på de kommunale institutioner. Det er dog tilladt at ryge udendørs.

Levende lys på stuen
På grund af brandfare er det ikke tilladt at tænde levende lys i hele genoptræning området.

Post
Du er velkommen til at omadressere din post til afdelingen på vores adresse. 

Blomster
Vi opfordrer til at blomster er uden kraftig duft, af hensyn til øvrige beboere med evt. allergi.

Kontakt Døgngenoptræning

Døgngenoptræning Auning
Elme Allé 6
8963 Auning
Telefon:89 59 10 19

Ledige stillinger i Norddjurs Kommune

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger