Covid-19

For at begrænse risikoen for coronasmitte og beskytte ældre, syge og svage borgere, som er særligt udsatte, kan der være afledte konsekvenser på alle Sundheds- og omsorgsområdets tilbud.

Smitten med coronavirus er fortsat i vores samfund, og vi opfordrer derfor stadig alle til at forebygge smitte og huske Sundhedsstyrelsens 6 gode råd:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brud håndsprit
 • Gør rent, særligt på overflader, som mange rører ved

Læs mere om Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd her

Med efterårets vaccinationsindsats er målet at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død.

Risikoen for et alvorligt forløb af covid-19 sygdom stiger med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer, der er fyldt 50 år og særligt sårbare, bliver booster-vaccineret for at undgå at blive alvorligt syge af covid-19 i løbet af efteråret og vinteren. Det er vigtigt, at man er vaccineret inden smitten begynder at stige. 

Læs mere om vaccination på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Har du brug for hjælp til at bestille tid på vacciner.dk, kan du kontakte Region Midtjylland på tlf. 70 23 24 15

Hjælp til transport

Såfremt du er over 64 år og på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for transport til vaccinationsstedet, kan du ringe til Borgerservice på tlf. 89 59 10 00.

Hvis du har brug for kommunens hjælp til transport, skal du IKKE selv reservere tid.

Ledsager fra Røde Kors

Frivillige fra Røde Kors tilbyder også at rådgive om, hvordan du bestiller tid og kan ledsage dig til vaccination.

Hjælpelinjen kan kontaktes alle hverdage kl. 10-15 på tlf.: 35 29 96 60 eller via formularen på denne side: Ledsagelse til vaccination mod corona | Røde Kors

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigen-selvtest inden besøg hos den +85-årige. Det er muligt at få udleveret antigen-selvtest af kommunen, hvis man ikke har mulighed for at blive testet inden besøget.

På trods af et faldende smittetal i Danmark, anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat, at personer i øget risiko er ekstra opmærksomme på de gode råd til at forebygge smitte. Det gælder også, selvom man er færdigvaccineret og eventuelt revaccineret. Man kan godt blive smittet med COVID-19, selvom man er vaccineret. Det er ikke, fordi vaccinerne ikke virker, men de beskytter ikke 100 %.

Personer i øget risiko er især personer i høj alder og beboere i plejebolig, personer med visse kroniske sygdomme, personer med et BMI på 35 eller over, og/eller nedsat immunforsvar samt gravide.

Sundhedsstyrelsens råd til dig, der er i øget risiko:

 • Bliv revaccineret med det samme, når du modtager invitation til revaccination i e-boks.
 • Følg Sundhedsstyrelsens seks generelle råd og bed andre om at tage hensyn.
 • Undgå store forsamlinger med mange mennesker, hvor du ikke kan holde afstand.
 • Overvej brug af mundbind i det offentlige rum, hvis det ikke er muligt at holde afstand.
 • Overvej at tale med din arbejdsplads om, hvordan I sammen kan sikre, at du er tryg ved at gå på arbejde.

Bemærk!

Du anbefales at ringe til din læge

 • Hvis du har symptomer på coronavirus, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan selv booke tid på coronaprøver.dk, hvis du ønsker/har brug for en test. 

Alle medarbejdere i Norddjurs Kommune bliver løbende opdateret på anbefalingerne for brug af værnemidler.

Det betyder, at der forud for hvert besøg, er foretaget en faglig vurdering af, om der er forhold, der gør, at medarbejderne skal bære værnemidler.

Værnemidler såsom mundbind, handsker og plastikforklæde anvendes, når en borger har brug for hjælp til personlig pleje, bad og toiletbesøg, og hvis en borger er syg.

Hos borgere med luftvejssymptomer vil I kunne opleve, at medarbejderne bærer værnemidler så som handsker, plastikforklæde, mundbind og visir.

Er der konstateret smitte med coronavirus i et hjem, vil evt. pleje altid foregå med særlige værnemidler så som overtrækskittel, mundbind, visir og handsker.

Hvis man som borger eller pårørende undrer sig over vurderingen, er man altid velkommen til at spørge medarbejderen.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Coronaprøver