Personlige kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne eller personlige hjælpemidler er produkter, der er fremstillet til at afhjælpe en specifik funktionsnedsættelse.

Kropsbårne hjælpemidler bevilges efter Servicelovens §112 og ydes som bedst egnede og billigste hjælpemiddel. For at være i personkredsen for at modtage hjælpemidler, skal du have en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet skal enten

 • i væsentlig grad lette den daglige tilværelse
 • i væsentlig grad afhjælpe følgerne af den varige funktionsnedsættelse
 • eller være nødvendigt for at kunne udføre et erhverv.

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for en særlig type hjælpemidler, der sidder på kroppen eller anvendes tæt på kroppen.

Herunder ser du en liste med eksempler på kropsbårne hjælpemidler for at give en idé om, hvad der hører under denne kategori. Listen er ikke fuldstændig.

 • Kompressionsmaterialer som strømper, ærmer og handsker
 • Ortopædisk fodtøj/fodindlæg
 • Tilretning af fodtøj
 • Arm- og benproteser
 • Parykker
 • Ortoser som f.eks. bandager, skinner og korsetter
 • Brystproteser

Det kan også være engangshjælpemidler som f.eks

 • Inkontinenshjælpemidler som bleer og katetre
 • Stomihjælpemidler
 • Diabeteshjælpemidler

Hvis du vil søge om kropsbårne/personlige hjælpemidler, skal du anvende dette elektroniske ansøgningsskema:Ansøg om kropsbårne hjælpemidler (borger.dk).

Er du i tvivl om, hvordan du udfylder ansøgningen, eller oplever du problemer med at anvende skemaet, er der hjælp at hente hos Den Digitale Hotline på Hjælp til digital selvbetjening - Norddjurs kommune på tlf. 70 20 00 00.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation, hvori der typisk indgår oplysninger fra dig selv, læge/speciallæge eller sygehus eller andre sundhedsfaglige personer.

Du vil som hovedregel modtage en skriftlig afgørelse på din ansøgning. Hvis du modtager et afslag, kan dette evt. være mundtlig efter aftale med den medarbejder, der har behandlet ansøgningen.

Uanset om du modtager en bevilling, en delvis bevilling eller et afslag, har du ret til at klage over afgørelsen. Du vil med din afgørelse modtage en klagevejledning, hvor der står, hvordan du gør.

Norddjurs Kommune har indgået indkøbsaftaler for de fleste kropsbårne/personlige hjælpemidler, og du vil som hovedregel få bevilget hjælpemidlerne hos en leverandør, vi har aftale med.

Dog er der frit valg af leverandør på hjælpemiddelområdet, så ønsker du en anden end den, kommunen foreslår, vil du få bevilget et tilskud svarende til prisen for hjælpemidlet hos kommunens leverandør. Ved en evt. merpris, skal du selv afregne denne med din valgte leverandør.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til kropsbårne hjælpemidler, er du velkommen til at kontakte visitationen

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 21 10

Tirsdag og torsdag kl. 8-12