Handicapbiler

Hvis du har en varigt nedsat fysisk er psykisk funktionsevne, kan du søge støtte til særlig indretning eller køb af bil.

Du kan ansøge om støtte til køb af bil, særlig indretning, tilskud til automatgear, kørekort eller afgift fritagelse, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der:

  • I væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil.
  • I væsentlig grad forringer din evne til at færdes i forbindelse med aktivitet uden for hjemmet, og at aktiviteterne medfører et betydeligt behov for kørsel.

Alle behandlingsmuligheder for dine lidelser skal som udgangspunkt være udtømte, før din funktionsnedsættelse betragtes som varig.

Hvis man findes berettiget til støtte til bil eller særlig indretning, kan der gives støtte til børn og voksne, og der kan foretages indretninger i din egen bil under forudsætning af at denne er i god stand og vurderes at kunne holde i bevillingsperioden 8 år frem, og vurderes egnet til indretningerne. Dette kan f.eks. være et drejesæde for lettere ind- og udstigning, eller en bagagerumskran til at løfte kørestol/rollator ind og ud af bilen.

For at få støtte til afgiftsfritagelse eller tilskud til kørekort, skal du samtidig være berettiget til støtte til køb af bil. Hvis du har påtegninger i dit kørekort, eller har brug for anden særlig indretning af bilen, kan du søge om støtte hertil. Tilskud til automatgear vil som udgangspunkt kræve en påtegning i kørekortet, og du skal derfor kontakte din egen læge for at få lavet en motorattest.

Du kan søge om støtte til bil, særlig indretning, afgift, fritagelse eller tilskud til kørekort via Borger.dk

Når du har sendt din ansøgning, vil du blive kontaktet af kommunens visitator, der vil drøfte dine helbredsoplysninger, kørselsbehov, evne til at færdes m.m. Der vil blive foretaget en gangtest, og der udfyldes kørselsdagbog. Omfanget af støtte vil blive vurderet i forhold til den konkrete individuelle situation. Der vil ofte være behov for at indhente oplysninger ved andre instanser der har kendskab til din situation, både arbejdsmæssigt, socialt og i forhold til funktionsniveau.

Støtte til bil ydes som et 8-årigt rentefrit lån på billigst egnede, nye bil. Som udgangspunkt skal halvdelen af lånet afdrages, mens kommunen nedskriver den anden halvdel. Beregningen af lånet og hvor stor en andel du skal betale tilbage, er indkomstbestemt og kommunen laver denne beregning. Det er billigst egnede nye bil, der gives støtte til.Såfremt du ønsker en dyrere bil, skal denne stadig vurderes egnet af kommunen i forhold til din funktionsnedsættelse, være brugbar i bevillingsperioden på 8 år og du skal selv betale prisforskellen.

Hvis du er berettiget til støtte til bil, skal du ikke betale grøn ejerafgift/vægtafgift på bilen, men skal stadig betale udligningsafgift på dieselbiler.

Du skal kontakte kommunen hvis din særlige indretning skal repareres eller udskiftes. Hvis du får udført reparationer inden kommunen har godkendt disse, risikerer du selv at skulle betale regningen. Hvis bilens garantiordning, din forsikring eller lignende kan dække reparationen, ydes der ikke støtte hertil.

Du er som bilejer selv ansvarlig for at afholde drifts- og serviceudgifter, brændstof, bilforsikring og lovpligtige syn.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til handicapbiler, er du velkommen til at kontakte visitationen

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 21 10

Mandag til fredag kl. 8-12