Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og ikke er særligt fremstillet til at afhjælpe et handicap, f.eks. el-køretøj, gelænder eller småhjælpemidler.

Forbrugsgoder bevilges efter Servicelovens §113 og kan inddeles i fire typer:

  • Forbrugsgoder hvortil der kan ydes 50% af købsprisen (f.eks. el-scooter og gelænder)
  • Forbrugsgoder der i særlige tilfælde udlånes som et hjælpemiddel fra Hjælpemiddeldepotet
  • Forbrugsgoder under 500 kr., hvortil der ikke kan gives tilskud (f.eks. bestik med fortykket greb)
  • Forbrugsgoder der indgår i sædvanligt indbo, hvortil der ikke kan gives tilskud (f.eks. bord og støvsuger)

Du kan søge om forbrugsgode via dette ansøgningsskema eller via Borger.dk.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der lægeoplysninger eller hjemmebesøg, for at ansøgningen kan vurderes.

Et forbrugsgode vil i de fleste tilfælde være din ejendom, og du vil derfor have ansvaret for vedligeholdelse og reparation samt udgifterne hertil. Vilkårene for det bevilgede vil fremgå af den afgørelse du vil modtage.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til forbrugsgoder, er du velkommen til at kontakte visitationen

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 10 29

Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 8.00-12.00.
Onsdag: Lukket