KvikService

KvikService udbydes i Norddjurs Kommune fra uge 2 i 2024.

Hvad er KvikService?

KvikService er et tilbud om hurtig sagsbehandling, når det drejer sig om basishjælpemidler som:

 • Rollator
 • Albuestok
 • Badetaburet
 • Toiletforhøjer
 • Strømpepåtager
 • Glidelagen

På KvikService er det ligeledes muligt at:

 • Indgive ansøgning på andre hjælpemidler
 • Få hjælp til udfyldning af ansøgningsskema
 • Modtage råd og vejledning
 • Aflevering af hjælpemidler

Du kan benytte KvikService, hvis du bor i Norddjurs kommune. Du skal kunne transportere dig til KvikService enten selv eller med hjælp fra andre. Du skal ligeledes kunne tage dit hjælpemiddel med hjem.

For at være berettiget skal du opfylde to ting:

 1. Du har en varig fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne
 2. Hjælpemidlet skal ligeledes i væsentlig grad lette din hverdag.

Det er en visitator, der vurderer din funktionsevne på stedet og taler med dig om dine behov.

Hvis du er berettiget til hjælpemidlet, får du det udleveret med det samme, hvis vi har det på lager.

Har du behov for et hjælpemiddel, som ikke er et basishjælpemiddel, kan det være nødvendigt at indhente oplysninger om dit helbred eller besøge dig i dit hjem.

Hvis det er tilfældet, vil visitatoren på KvikService hjælpe dig med at få oprettet og udfyldt en ansøgning.

På KvikService kan du aflevere de hjælpemidler, du ikke længere benytter. På den måde bestemmer du selv, hvornår du vil aflevere hjælpemidlet, og det kan ske uden forudgående aftale.

KvikService Vest: I palleburet ved indgangen
Halvej 3, 8961 Allingåbro
Hjemmeplejen

KvikService Øst: Ved porten, følg blåt skilt ved indgangen
Hverdage kl. 9-14 og tirsdag kl. 9-15.30  
Kalorievej 4, 8500 Grenaa
Hjælpemiddeldepotet

Hvor og hvornår kan jeg benytte KvikService?

Åbningstider

KvikService Vest: Mandag kl. 9-15.30
Halvej 3, 8961 Allingåbro
Hjemmeplejen

KvikService Øst: Tirsdag kl. 9-15.30
Kalorievej 4, 8500 Grenaa
Hjælpemiddeldepotet

KvikService holder lukket i følgende uger: 7, 26-32, 42, 51-52.