Plejecenter Farsøhthus

Farsøhthus

Plejecenter Farsøhthus er et kommunalt plejecenter der ligger centralt i Allingåbro.

Navn  Titel Telefon Mail
Laila Søgaard Frederiksen Plejecenterleder 29 74 35 85 lsf@norddjurs.dk
Helena Henriksen Centersygeplejerske 40 18 95 77 heleh@norddjurs.dk
Lea Jensen Centersygeplejerske   leaj@norddjurs.dk
Sine Tækker Corfitz Centersygeplejerske 24 90 97 88 sita@norddjurs.dk
Anne Dorthe Løgstrup Ergoterapeut 24 97 47 13 adl@norddjurs.dk
Jeanette Quist Rasmussen Psykomotorisk terapeut 29 77 97 43 jera@norddjurs.dk
Fritz Birk Sørensen Teknisk serviceleder 25 26 40 24 fs@norddjurs.dk
Køkken   89 59 43 71  
       
Afdelinger   Dag / Aften  
1.sal øst   61 22 68 23 / 51 36 16 24  
Stuen øst   24 90 40 49 / 29 77 50 33  
1. sal vest   29 41 51 58 / 24 22 59 14  
Stuen vest   24 97 96 39 / 30 43 13 09  
Parterre   24 97 94 11 / 23 83 95 70  

Vi taler med beboerne om, hvilke aktiviteter de synes ville være interessante.Beboerne er altså med til at bestemme planlægningen af aktiviteter, og alle tilbud kan frit vælges til og fra efter den enkeltes ønsker.

Aktiviteter kan kan både være små daglige gøremål og større årlige arrangementer. Aktiviteterne kan samtidig gennemføres som individuelle eller fælles aktiviteter.

Den store gruppe af frivillige, der er tilknyttet til Farsøhthus afholder desuden forskellige arrangementer.

Hvis du vil vide mere om de forskellige aktiviteter, er du velkommen til at kontakte ergoterapeut Anne Dorte Løgstrup på telefon 89 59 43 97.

Vennernes formål er blandt andet, at gøre dagligdagen lidt sjovere for beboerne på Farsøhthus - at være kreative og hjælpsomme. Det er dog vigtigt at understrege, at vennerne ikke er en erstatning for plejepersonalet.

Hver af de fem afdelinger har tilknyttet faste venner for at skabe tryghed hos beboerne.

Det er vennernes opgave at lære beboerne, de pårørende og personalet i afdelingen at kende, samt at arbejde for fælles hygge på afdelingen.

De byder nye beboere velkomne med en lille blomst, og besøger beboerne på deres fødselsdag.

De tager initiativ til afdelingsarrangementer, og formidler ønsker fra afdelingen videre til bestyrelsen. De hjælper, de beboere der ønsker det, med at komme med til fællesarrangementerne.

En gang om måneden afholdes der et møde i vennegruppen, som bliver refereret til Beboer- og pårørenderådet.

Økonomien er baseret på legater fra fonde samt indtjening ved forskellige arrangementer.

Vennerne har tavshedspligt og alle tiltag skal ske i fuld enighed med personalet.

Navn  Titel Telefon Mail
Bjarne Skou Beboer (næstformand)    
Jytte Trabjerg Beboer  
Heidi Klemmensen Pårørende (formand)    
Marianne Kolind Pårørende    
Mette Sørensen Pårørende    
Peter Sørensen Pårørende    
Knud Birch Kristensen Ældrerådet    
Birthe Andersen Medarbejder   bia@norddjurs.dk
Lone Funder Afdelingsleder 21 30 04 11 lofu@norddjurs.dk
Laila Frederiksen Plejecenterleder 29 74 35 85 lsf@norddjurs.dk

 

Dagligstuen lånes gerne ud til beboere, når der skal fejres fødselsdage eller andre mærkedage. Dagligstuen lånes ud med de forudsætninger, at der ikke i forvejen er planlagt andre arrangementer eller aktiviteter, og at vores beboere altid må komme ned og sætte sig i Dagligstuen, hvis de har lyst. Der må derfor påregnes en vis trafik af samarbejdspartnere, gæster og personale. Spørg personalet i god tid inden arrangementet, om dagen er ledig. 

For nærmere aftale vedrørende eventuel leje af service og oprydning, kontakt afdelingslederen på telefon 89 59 43 91. 

Overnattende gæster
Man kan sagtens have overnattende gæster på Farsøhthus. Gæsten skal selv medbringe dyne, pude, sengetøj og håndklæder, men vi har en enkelt gæsteseng, som vi gerne udlåner. Forhør dig om den er "ledig", og hvis ikke, kan du selv tage en madras med.

I kan vælge selv at lave mad, eller I kan lave en aftale med køkkenet om levering af mad.

Arrangementer
Hvis gæster skal deltage i fælles arrangementer som eksempelvis Sankt Hans, Høstfest eller lignende, skal køkkenet have besked på telefon 89 59 43 71.

Vågetjenesten giver medmenneskelig nærvær til døende i den sidste periode inden døden indtræffer.

Vågetjenestens opgaver løses i samarbejde med plejepersonalet og kan ikke erstatte den daglige pleje og omsorg.

Læs mere på Røde Kors.

Kontakt

Plejecenter Farsøhthus

I.P. Farsøhts Allé 4
8961 Allingåbro

Telefon: 89 59 43 90

Email: farsoehthus@norddjurs.dk

EAN nummer  579 800 440 1774

Plejehjemsoversigten

På Plejehjemsoversigten kan du finde information om plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i hele Danmark.

Gå til siden og læs mere om Plejecenter Farsøhthus.

Plejehjemsoversigten.