Ambulant genoptræning

Du kan få hjælp til genoptræning, hvis du har fået sygehusbehandling eller har oplevet ændringer i dit funktionsniveau.

Personalet vurderer sammen med dig dit behov for træning, og om træningen skal foregå på hold eller som individuel træning. I særlige tilfælde kan den foregå i dit eget hjem eller som instruktion i dit lokale fitnesscenter.

Træningstilbuddet er gratis, men du skal selv sørge for kørsel til træning. Dog vil det i nogle tilfælde være muligt at få bevilliget kørsel.

Der kan forekomme udgifter i forbindelse med kørsel.

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan til dig, som sendes til Norddjurs kommune.

Når Norddjurs Kommune har modtaget din genoptræningsplan, vil du modtage et brev fra Træningsafdelingen.

Du vil efterfølgende blive kontaktet pr. digital post m.h.p. tidspunkt for opstart af genoptræningen samt træningssted.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig denne genoptræning.

Hvis du oplever at have problemer med at klare de daglige funktioner f.eks. efter et sygdomsforløb, et fald eller andet, kan du søge om et genoptræningsforløb efter Serviceloven.

Kontakt visitationen, der vil vurdere dit træningsbehov og herefter evt. sende en henvisning til træningsafdelingen.

Kontakt Træning og aktivitet

Træningscenter Auning
Elme Allé 6
8963 Auning

Træningscenter Posthaven
Posthaven 48
8500 Grenaa

Telefon: 89 59 30 11
Alle hverdage 8.00-9.00

Mail:
ambulanttraening@norddjurs.dk

Frit valg

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at få genoptræningen i en anden kommune end den, du bor i, hvis den ønskede kommune har kapacitet til det.

Kontakt Træning og aktivitet hvis du vil vide mere.