Syns- og hørehjælpemidler

Har du problemer med at se, høre, tale eller skrive?

For at du kan søge om et syns- eller hørehjælpemiddel, skal der være særlige betingelser til stede som f.eks. en øjensygdom eller en væsentlig hørenedsættelse. Der bevilges efter Servicelovens §112 og 113.

Briller og kontaktlinser

Din optiker laver ansøgningen til linser eller briller og sender den til Synssamarbejde Midt i Randers. Synssamarbejde Midt vurderer, om du tilhører personkredsen for bevilling af tilskud til briller eller linser og sender en anbefaling til Visitation og Hjælpemidler i Norddjurs Kommune.

Synshjælpemidler

Hvis du vil søge om et synshjælpemiddel som f.eks. luplampe eller CCTV skal du kontakte Synssamarbejde Midt. Her kan synskonsulenterne vejlede dig i, om du opfylder kriterierne for synshjælpemidler. Gør du det, kan de foretage afprøvninger sammen med dig.

Hørehjælpemidler

Hvis du vil søge om et hørehjælpemiddel som f.eks. teleslynge skal du kontakte Hørecenter Midt. Her kan hørekonsulenterne vejlede dig i, om du opfylder kriterierne for hørehjælpemidler. Gør du det, kan de foretage afprøvninger sammen med dig. Syns- og hørekonsulenterne har ikke bevillingskompetence men står alene for rådgivning og afprøvning.

Her kan du læse mere om Kommunens tilbud til høreapparatbrugere

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til syns- og hørehjælpemidler, er du velkommen til at kontakte visitationen
 

Telefon: 89 59 10 29

Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag, fredag fra kl. 8.00-12.00.
Onsdag: Lukket