Tale- og kommunikationshjælpemidler

Har du brug for hjælp til at tale eller kommunikere?

Hvis du har problemer med at tale eller kommunikere kan du være berettiget til kommunikationshjælpemidler som f.eks. apps til kommunikation eller programmer til at kompensere for ordblindhed.

Hvis du har kommunikationsproblemer efter apopleksi, traumatisk hjerneskade, funktionelle stemmeproblemer, senfølger efter hoved- og halscancer eller lignende, kan du være berettiget til et forløb med en logopæd. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der læge oplysninger, for at ansøgningen kan vurderes.

Du kan søge om et forløb med en logopæd via dette ansøgningsskema

Logopædiske forløb bevilges efter Lov om Specialundervisning for voksne §1.Ved stemmeproblemer skal du indstilles til et forløb af en øre-næse-halslæge.

Hvis du har haft en apopleksi, traumatisk hjerneskade eller lignende vil en logopæd fra hospitalet, hvor du har været indlagt, oftest indstille dig. Herefter tager en visitator stilling til, om du er berettiget til en bevilling. Du er velkommen til at kontakte vores visitationsafdeling for rådgivning om dine muligheder.

Kommunikationshjælpemidler bevilges efter Servicelovens §112. Der kan være tale om apps til kommunikation, talecomputer, software til at kompensere for ordblindhed og lignende.

Der ansøges elektronisk via Borger.dk eller ved at kontakte vores visitationsafdeling.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til tale- og kommunikationshjælpemidler, er du velkommen til at kontakte visitationen

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 21 10

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Kl. 8-12 
Onsdag: Lukket