Selvtræning i Norddjurs Kommune

Selvtræning jf. Servicelovens §79 er for de borgere, der modtager enten folkepension, førtidspension, seniorpension eller er efterlønsmodtager.

Selvtræningstilbuddet er tiltænkt de borgere indenfor for målgrupperne, der af forskellige årsager ikke kan benytte et almindeligt motionscenter/træningstilbud.

Mængden af træningsudstyr er begrænset og ikke det samme som i et kommercielt fitnesscenter.

Inden du kan selvtræne, skal du have introduktion til brugen af lokale og maskiner på det sted, hvor du gerne vil træne - instruktionen foregår på hold. Alle borgere skal instrueres på ny, også selvom du tidligere har været selvtræner. Du kan herefter bruge træningslokalet indenfor de tider, som er gældende for det aktuelle træningssted. Tiderne er fastsat under hensyntagen til den kommunale træning.

Selvtræningstilbuddet er tiltænkt de borgere indenfor for målgrupperne, der af forskellige årsager ikke kan benytte et almindeligt motionscenter/træningstilbud.

Mængden af træningsudstyr er begrænset og ikke det samme som i et kommercielt fitnesscenter.

Inden du kan selvtræne, skal du have introduktion til brugen af lokale og maskiner på det sted, hvor du gerne vil træne - instruktionen foregår på hold. Alle borgere skal instrueres på ny, også selvom du tidligere har været selvtræner. Du kan herefter bruge træningslokalet indenfor de tider, som er gældende for det aktuelle træningssted. Tiderne er fastsat under hensyntagen til den kommunale træning.

Dit udgangspunkt

  • Du skal selvstændigt kunne bruge træningsredskaberne - herunder tilegne dig viden om hvordan maskinerne fungerer og justeres i indstillinger og vægt.
  • Du skal have en god fornemmelse af din krop, så du ikke bliver overbelastet, eller arbejder ud fra uhensigtsmæssige stillinger.
  • Du skal kunne anvende maskinerne korrekt efter instruktionen.

 Hvis ovenstående krav ikke kan opfyldes, kan instruktør afvise dig som selvtræner ud fra et sikkerhedsprincip.

Selvtræning foregår på eget ansvar.

Da instruktørernes primære opgave er at varetage den kommunale genoptræning, kan der forekommen ventetid på instruktion i selvtræning. Der er afsat faste tider til instruktion.

Vi håber på jeres forståelse.

Tilmelding til introduktion og efterfølgende selvtræning foregår digitalt, hvor du underskriver med MitID.

Tilmelding til instruktion

Hvis du ikke har MitID eller er fritaget for digital post, har du mulighed for at tilmelde dig telefonisk mandag til torsdag mellem kl. 9.00-14.00, på telefon 23 84 95 36.

I takt med at vi modtager tilmeldingerne vil vi oprette introduktionshold. Når du er tildelt en plads på et hold, vil du modtage en invitation enten i e-Boks eller i din postkasse.

  • Du skal selvstændigt kunne bruge træningsredskaberne - herunder tilegne dig viden om hvordan maskinerne fungerer og justeres i indstillinger og vægt.
  • Du skal have en god fornemmelse af din krop, så du ikke bliver overbelastet, eller arbejder ud fra uhensigtsmæssige stillinger.
  • Du skal kunne anvende maskinerne korrekt efter instruktionen.

Plejecenter Farsøhthus

Halvej 3, 8961 Allingåbro

Åbningstid
Alle dage fra kl. 7.00-16.00

Træningscenter Auning

Elme Allé 6, 8963 Auning

Åbningstid
Hverdage     kl. 18.00–21.00
Weekend      kl. 7.00-9.00 og igen kl. 12.00-20.00

Plejecenter Glesborg

Valmuevej 2, 8585 Glesborg

Åbningstid
Hverdage     kl. 7.00-8.00 og 16.00-20.00
Weekend     kl. 8.00-12.00

Plejecenter Fuglsanggården

Trekanten 1, 8500 Grenaa

Åbningstid
Hverdage     kl. 6.00-17.00
Weekend      kl. 7.00-16.00
Torsdag er der lukket i tidsrummet kl. 13.00-15.00 til introduktion
Onsdag er der lukket i tidsrummet kl. 6.00-8.00

Plejecenter Violskrænten

Violskrænten 13, 8500 Grenaa

Lokalerne åbner senere på året, når der er indkøbt træningsmaskiner. Den aktuelle dato, vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Kontakt Træning og aktivitet

Træningscenter Auning
Elme Allé 6
8963 Auning

Træningscenter Posthaven
Posthaven 48
8500 Grenaa

Telefon: 89 59 10 17
Alle hverdage 8.00-9.00

Mail:
ambulanttraening@norddjurs.dk

Opkrævning for selvtræning

Betaling for selvtræning sker månedligt via indbetalingskort, som du kan tilmelde til betalingsservice.

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dig af træningstilbuddet, kan du opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 30 dage. Du skal i givet fald sende besked til klientbetaling@norddjurs.dk

Prisen er 64 kr. om måneden - der prisreguleres to gange årligt.