Genbrugshjælpemidler

Genbrugshjælpemidler er produkter der er fremstillet til at afhjælpe en specifik funktionsnedsættelse, f.eks. kørestol, rollator, badetaburet eller arbejdsstol.

For at være i personkredsen til at modtage hjælpemidler, skal du have en varigt nedsat funktionsevne, og hjælpemidlet skal enten i væsentlig grad lette den daglige tilværelse, i væsentlig grad afhjælpe følgerne af den varige funktionsnedsættelse, eller være nødvendigt for at kunne udføre et erhverv. De bevilges efter Servicelovens §112 og ydes som bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Du kan søge via et af følgende ansøgningsskemaer. 

El-køretøj/3-hjulet cykel

Rollator

Kørestol

Hjælpemotor til kørestol og el-kørestol

Arbejdsstol

Sansehjælpemidler Del 1 - før afprøvning

Sansehjælpemidler Del 2 - efter afprøvning

Servicehund

Andet hjælpemiddel/forbrugsgode

Du kan også søge via Borger.dk.

Har du brug for hjælp til at sende din ansøgning via e-boks eller Borger.dk, kan du få vejledning via Norddjurs Digitale hotline.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation. I nogle tilfælde kræves der læge oplysninger eller hjemmebesøg, for at ansøgningen kan vurderes. Du har ret til en bisidder som du selv vælger. Hvis du får bevilling til et hjælpemiddel, kan dette efter aftale afhentes på Hjælpemiddeldepotet, Kalorievej 4, 8500 Grenå. I særlige tilfælde kan der aftales udbringning.

Visitations- og hjælpemiddel afdelingen har ikke mulighed for at udleje eller sælge hjælpemidler.

Har du brug for at købe eller leje hjælpemidler, kan vores visitationsafdeling rådgive dig herom.

Du kan også finde hjælpemidler og forhandlere via dette link.

Hjælpemidler fra kommunen er genbrugshjælpemidler. Det betyder, at du låner hjælpemidlet af kommunen, og afleverer det tilbage til kommunen efter endt brug.

Du skal selv sørge for at vedligeholde og rengøre dit hjælpemiddel samt afholde udgifter til drift, og opbevare det forsvarligt. Du skal selv betale den første årlige udskiftning af dæk og slanger på kørestole. Hvis du slider flere sæt op om året, kan du søge om hjælp hertil.

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker, skal du henvende dig til kommunen på telefon nummer 89 59 21 10.

Du kan ved bevilling af et hjælpemiddel vælge at benytte dig af kommunens genbrugshjælpemider, eller du kan benytte frit-valg ordningen, hvor du selv er med til at anskaffe dig hjælpemidlet.

Læs mere om frit-valg ordningen til hjælpemidler.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til genbrugshjælpemidler, er du velkommen til at kontakte visitationen

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 21 10

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Kl. 8-12 
Onsdag: Lukket