Tillidsrepræsentant

Der er mange gode grunde til at blive tillidsrepræsentant – du får mulighed for at gøre en forskel for dine kolleger og dig selv, du styrker din faglige viden, du styrker FOA på arbejdspladsen og du sætter skub på dine karrieremuligheder.

Som tillidsrepræsentant udvikler du dine organisatoriske og kommunikative kompetencer. Du fungerer som dine kollegaers repræsentant for FOA. Det betyder, at du er med til at sikre gode arbejdsvilkår og arbejdsforhold på arbejdspladsen.

Du bliver valgt af medarbejderne på arbejdspladsen og skal varetage dine og kollegernes interesser overfor ledelsen. Du bliver dermed bindeled mellem ledelse og medarbejdere, når der skal arbejdes på at finde løsninger og indflydelse i kompromisernes verden.

At være TR er ikke kun givtigt personligt, det giver også en række kompetencer og erfaringer, du kan trække på i resten af din karriere. Du vil få en helt særlig indsigt i din arbejdsplads, i MED systemet og i de beslutninger der skal træffes. Du lærer dit fag og dets vilkår endnu bedre at kende.

Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvilke opgaver du som tillidsrepræsentant skal løser fordi arbejdsopgaverne aftales lokalt. Men generelt set kan du forvente at du skal løse nedenstående opgaver.

Tillidsrepræsentantens opgaver opfatter blandt andet

  • at være medarbejdernes talsmand overfor ledelsen og kan forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere og optage forhandlinger med ledelsen

  • at repræsentere kollegerne i det lokale MED-udvalg

  • at besvare spørgsmål om overenskomst, arbejdsforhold, uddannelse og meget andet

  • at formidle kontakt til vejledning og støtte hos FOA

  • at være aktiv i forhandlinger om arbejdspladsrelaterede spørgsmål, for eksempel at udvikle og vedligeholde arbejdsplads- og personalepolitikker