Sagsbehandlingsfrister

Kommunalbestyrelsen har vedtaget sagsbehandlingsfrister for visitation og levering af støtte og hjælp inden for forskellige områder.

Hvad er en sagsbehandlingsfrist?

Sagsbehandlingsfristen er udtryk for det tidsrum, det som hovedregel må tage at behandle en ansøgning, herunder en sag, der er hjemvist til fornyet behandling.

Ved akut behov visiteres og leveres hjælpen omgående.

Der kan være særlige situationer, hvor sagsbehandlingen tager længere tid end de nedenfor angivne frister.
Hvis sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes, skal ansøgeren have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Hvad er de gældende sagsbehandlingsfrister?

I Norddjurs Kommune er der vedtaget sagsbehandlingsfrister for følgende områder:

Familie, børn og ungeSocial og sundhedArbejdsmarkedsområdetBorgerservice

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder

Sagsbehandlingsfristerne har sammenhæng til Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder. Dem finder du her:

Norddjurs Kommunes kvalitetsstandarder