Ældrerådet

På disse sider kan du finde oplysninger om Ældrerådet i Norddjurs Kommune.

Ældrerådet i Norddjurs Kommune rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der har betydning for ældre borgere.

Brug nedenstående bokse til at finde yderligere oplysninger om Ældrerådet.

Find også Ældrerådet på facebook

Ældrerådets visioner

Vi vil gerne gøre en forskel for de ældre borgere og hjælpe de ældre, der ikke kan selv samt have fokus på omsorg og nærvær til ældre og sikre, at ældre behandles med værdighed.

Vi vil være et ældreråd, der tilkendegiver vores holdning og bliver hørt.

Vi vil hente inspiration udefra, så vi er et Ældreråd, der kan være med til at se muligheder og være et Ældreråd, der kan komme med ideer til udviklingen af ældreområdet i Norddjurs Kommune.

Vi vil arbejde på at have et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Det kan være  de politiske fagudvalg, Regionsældrerådet, Handicaprådet og Ældre Sagen.

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

Se oplysninger om medlemmer.

Vedtægterne og forretningsordenen sætter rammerne for ældrerådets arbejde.

Læs mere her

Oversigt over møder, dagsordener og referater.

Læs mere her

Oversigt over ældrerådets årsberetninger.

Læs mere her

Som ældre, pårørende eller professionel inden for ældreområdet finder du nedenfor links til hjemmesider med nyttig information.

Hjælp til digital selvbetjening

Nu er der hjælp at hente for borgere, der går i stå i selvbetjeningen.

Nitten midtjyske kommuner er gået sammen om at tilbyde borgerne telefonisk hjælp til digital selvbetjening, nu med udvidet åbningstid.

Telefonnummeret er: 70 20 00 00

Telefonnummeret kan benyttes i følgende tidsrum:

  • Mandag til torsdag fra kl. 08.00 og 20.00
  • Fredag fra kl. 08.00 til 16.00
  • Lørdag lukket
  • Søndag fra kl. 16.00 - 20.00

Læs mere om hjælp til digital selvbetjening

Kontakt

Velfærdssekretariatet