Ældrerådet

På disse sider kan du finde oplysninger om Ældrerådet i Norddjurs Kommune.

Ældrerådet i Norddjurs Kommune rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, der har betydning for ældre borgere.

Brug nedenstående bokse til at finde yderligere oplysninger om Ældrerådet.

Find også Ældrerådet på Facebook

Ældrerådet består af 9 medlemmer.

Se oplysninger om medlemmer

Vedtægterne og forretningsordenen sætter rammerne for Ældrerådets arbejde. Se vedtægter og forretningsorden her.

Ældrerådets vedtægter er senest godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 16. marts 2021.

Læs Ældrerådets vedtægter

Ældrerådets forretningsorden er senest godkendt på Ældrerådets møde den 8. februar 2018.

Læs Ældrerådets forretningsorden

  • Vi vil gøre en forskel for de ældre borgere og hjælpe de ældre, der ikke kan selv, samt have fokus på omsorg og nærvær til ældre og sikre, at ældre behandles med værdighed.

  • Vi vil være et ældreråd, der tilkendegiver vores holdninger og bliver hørt og vi vil arbejde på, at ældrerådet bliver mere synlige.

  • Vi vil være på forkant og hente inspiration udefra, så vi er et ældreråd, der kan være med til at se muligheder og være et ældreråd, der kan komme med ideer til udviklingen af ældreområdet i Norddjurs Kommune.

  • Vi vil arbejde på at have et godt samarbejde med hinanden og relevante samarbejdspartnere. Det kan være de politiske fagudvalg, forvaltningen, Regionsældrerådet og Ældre Sagens lokalafdelinger.

Revideret på Ældrerådets stop-op-dag den 15. juni 2022

Ældrerådet har udarbejdet en ældrevejviser.

Ældrevejviseren vil være tilgængelig flere steder bl.a. på bibliotekerne, Borgerservice mv.

Ældrevejviseren kan også læses elektronisk her: Ældrevejviser (pdf)

Oversigt over møder, dagsordener og referater.

Læs mere her

Oversigt over ældrerådets årsberetninger.

Læs mere her

Som ældre, pårørende eller professionel inden for ældreområdet finder du nedenfor links til hjemmesider med nyttig information.

Hjælp til digital selvbetjening

Nu er der hjælp at hente for borgere, der går i stå i selvbetjeningen.

Nitten midtjyske kommuner er gået sammen om at tilbyde borgerne telefonisk hjælp til digital selvbetjening, nu med udvidet åbningstid.

Telefonnummeret er: 70 20 00 00

Telefonnummeret kan benyttes i følgende tidsrum:

  • Mandag til torsdag fra kl. 08.00 og 20.00
  • Fredag fra kl. 08.00 til 16.00
  • Lørdag lukket
  • Søndag fra kl. 16.00 - 20.00

Læs mere om hjælp til digital selvbetjening

Kontakt Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet