Djurslands Udviklingsråd

Djurslands Udviklingsråd (DUR) er et samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune om erhvervsudvikling og erhvervsfremme, og er et fælles strategisk forum for de to kommuner.

I DUR mødes politikere, repræsentanter fra erhvervsliv, uddannelses- og turisme-organisationer samt repræsentanter fra andre relevante organisationer og Region Midtjylland til fælles seminarer, hvor udvalgte temaer drøftes i et strategisk perspektiv. Samtidig skal DUR fungere som dialog- og sparringsforum for Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Der er et særlig fokus på:
Dialog om de potentialer for udvikling Djursland rummer, samt hvordan disse kan realiseres
At inspirere de 2 kommuners kommunalbestyrelse og byråd til udvikling af kommunernes styrker og potentialer
Fortsat udvikling af stærke samarbejder på Djursland og styrkelse af fælles interesser i forhold til omverdenen
At medvirke til formidling af de udviklingsmuligheder der findes på Djursland, samt dele viden i DUR

Formandsskabet og sekretariats-betjening går på skift mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner. I perioden 2022-2025 ligger det hos Norddjurs Kommune.