Styrelse

De overordnede regler for kommunernes styrelse står i styrelsesloven.

Kommunerne ledes af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i lov om kommunale og regionale valg.

De nærmere regler for kommunens styrelse fastsættes i styrelsesvedtægten, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

Norddjurs Kommunes styrelsesvedtægt er senest ændret af kommunalbestyrelsen på møder henholdsvis den 29. november og 7. december 2021.

Ændringerne er gældende fra 1. januar 2022.

Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden. Norddjurs Kommunalbestyrelses forretningsorden er sidst ændret i møder henholdsvis den 3. marts 2009 og den 31. marts 2009.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv deres forretningsorden.

Det er således op til det enkelte udvalg, om udvalget vil fastsætte en forretningsorden.

I Norddjurs Kommune har hverken økonomiudvalget eller de stående udvalg fastsat en forretningsorden.

Kontakt

Norddjurs Kommune