Kommuneplan 2021

Læs om Kommuneplan 2021.

Kommuneplan 2021 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2021.

Planen er digital, og kan læses her

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er en overordnet plan, som fastlægger, hvordan og hvor kommunens udvikling i de næste 12 år skal foregå.

Den beskriver kommunalbestyrelsens mål for den fysiske planlægning, f.eks. hvordan byerne skal vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, mobilitet, naturbeskyttelse, klima, jordbrug og mange andre emner.

Kommuneplanen er et centralt styringsværktøj i kommunens administration af f.eks. plan- og byggelovgivningen og omfatter hele kommunen.

Ifølge planloven skal en kommuneplan bestå af:

  • En hovedstruktur, der angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
  • En række retningslinjer for arealanvendelse. Det vil sige detaljerede bestemmelser for de begrænsninger og muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til forskellige formål.

  • Rammer for lokalplanlægningen. Det vil sige detaljerede bestemmelser for, hvad der kan lokalplanlægges for i de enkelte dele af kommunen.

Kontakt Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune