Medlemmer Dialogforum for Integration

Dialogforum for Integration består af 13 medlemmer. Se oplysninger om medlemmer her.

Dialogforum for Integration består af 13 videnspersoner, der bredt repræsenterer integrationsområdet i Norddjurs.

Sammensætningen er følgende:

 • Et medlem samt en suppleant fra uddannelsesinstitutionerne udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant udpeges af Djurslands Erhvervsråd
 • Et medlem samt en suppleant fra de faglige organisationer udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Et medlem samt en suppleant udpeges af fritidsrådet
 • Fire medlemmer og fire suppleanter med flygtninge- og indvandrebaggrund vælges ved direkte valg
 • To medlemmer med særlig praktisk og/eller faglig indsigt i området samt en suppleant udpeges af kommunalbestyrelsen
 • Tre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen – heraf skal mindst én være medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 26. april 2022 Udpegning af medlemmer til dialogforum for integration. Medlemmerne, som er udpeget for perioden 2022-2023, er som følger:

Medlemmer:

 • Christina Stenumgaard Lind, Uddannelsesinstitutioner; VUC Djursland
 • Nana Højlund Corfitz, De faglige organisationer; FOA
 • Kai Hansen, Fritidsrådet
 • Aleksander Myrhøj, Kommunalbestyrelsen
 • Vibeke Tuxen, Business Djursland
 • Laila Charlotte Jensen, Repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Grethe Hansen, Repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen
 • Merima Sadzak Haumand, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Sascha Roth, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Vakant, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Vakant, Repræsentant med flygtninge- eller indvandrerbaggrund
 • Anna Nathalie Aissa, Repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; Sprogskolen
 • Anne Martinus Illeborg, Repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; Skoleleder, Auning Skole

Suppleanter:

 • Rikke Aavad, Uddannelsesinstitutionerne; Viden Djurs
 • Tinne Christiansen, De faglige organisationer; FTF/BUPL
 • Tanja Mithila Thyssen, Repræsentant med særlig praktisk og/eller faglig indsigt; Arbejdsmarkedsafdelingen
 • Ingrid Remy, Repræsentant udpeget af kommunalbestyrelsen; suppleant for Laila Charlotte Jensen

Kontakt

Velfærdssekretariatet