Voksen- og Plejeudvalget

Voksen - og Plejeudvalgets medlemmer ses nedenfor.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på voksen- og plejeområdet samt opgaver på sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

 • pleje - og praktisk hjælp

 • hjemmesygepleje

 • madproduktion og -udbringning

 • plejecentre

 • dagcentre

 • ældre, koordination, visitation og tilsyn

 • hjælpemidler

 • boformer, aflastning, dagtilbud, ledsageordning og hjemmevejledning (handicap og psykiatri)

 • handicappede, koordination, visitation og tilsyn

 • psykisk syge, koordination, visitation og tilsyn

 • socialt udsatte, koordination, visitation og tilsyn

 • visitation til omsorgstandpleje

 • integration - koordination

 • behandling af alkohol- og stofmisbrug

 • genoptræning og vedligeholdelsestræning

 • sundhedsaftaler (udskrivningsforløb for svage ældre, hjælpemidler, genoptræning og psykiatri)

 • frivilligt socialt arbejde

 • kompenserende specialundervisning for voksne

 • særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

 • PSP-samarbejde (politi, social og psykiatri)

 • forebyggende hjemmebesøg

 • boligadministration (i forhold til ældreboliger)

 • ældrepolitik

 • demenspolitik

 • strategisk planlægning af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, herunder sundhedspolitisk vision og handlingsplaner f.eks. vedrørende motion, kost, træning og vejledning, alkohol og rygning, samt sammenhængende patientforløb-koordination

 • sundhedsøkonomi-aktivitetsbestemt medfinansiering

 • sundhedsaftaler vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme samt indlæggelsesforløb

 • sundhedsprofiler og sundhedsviden

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om

 • planlægning inden for udvalgets områder i samarbejde med økonomiudvalget jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område

 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

Medlemmer af Voksen- og Plejeudvalget:

 • Mads Jensen (C), udvalgsformand
 • Jytte Schmidt (F), næstformand
 • Rikke Albæk Jørgensen (V)
 • Jens Kannegaard Lundager (O)
 • Diana Therese Mikkelsen (Æ)

 • Karoline Bergkvist Søgaard (A)

 • Tom Bytoft (A)

 

Kontakt

Norddjurs Kommune