Udlejningstilladelse til campingplads

Ønsker du at etablere en ny campingplads, skal du søge kommunen om en udlejningstilladelse.

Det gælder også, hvis du vil foretage ændringer på en eksisterende campingplads eller hvis pladsen har skiftet ejer.

Ved campingpladser forstås arealer, som erhvervsmæssigt eller for et længere tidsrum end 6 uger årligt udlejes eller fremlejes til dag- og natophold i campingenheder, det vil sige telte, campingvogne eller campinghytter.

Enhver udvidelse af en campingplads kræver en ny udlejningstilladelse. Ved udvidelse forstås både arealmæssigt, antal enheder og hytter samt mulighed for vintercampering og vinteropbevaring.

Det kræver også en ny udlejningstilladelse, hvis du vil benytte et areal, der støder op til en campingplads, som aflastningsareal i kortere perioder.

En tilladelse er personlig og kan derfor ikke videregives ved salg af campingpladsen eller ved ansættelse af ny forpagter.

Sagsbehandlingstid

Du skal forvente, at sagsbehandlingstiden ved ansøgning om udlejningstilladelse er 6 uger, med mindre sagen er kompliceret og/eller kræver politisk behandling.

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst. Efter sagens afgørelse er der 4 ugers klagefrist.

Ansøgning

Ansøgning om udlejningstilladelse skal indeholde oplysning om:

  1. Campingpladsens navn og beliggenhed 

  2. Oplysning om, hvem den personlige tilladelse skal meddeles til (navn, adresse og telefonnummer) 

  3. Fuldmagt fra ejendommens ejer – hvis ansøger og ejer ikke er den samme

  4. Kort over eksisterende forhold på pladsen (areal i ha, antal campingenheder, antal enheder til vintercamping, areal til vinteropbevaring, antal hytter samt antal vogne til udlejning)

  5. Kort over eventuelle, ønskede udvidelser og lignende. Bemærk, at større udvidelser af campingpladser kan kun ske igennem kommune- og lokalplanlægning.

Ansøgning bedes sendt på mail til Plan og natur, plan@norddjurs.dk.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune