Kørselsdispensation

Ansøgning om kørselsdispensation skal ske gennem selvbetjeningsløsningen nedenfor. Inden du gennemfører selvbetjeningsløsningen, er det vigtigt, at du har læst og accepteret retningslinjerne på denne side. Kørselsdispensationen vil kun blive udstedt såfremt ansøgningen opfylder retningslinjerne.

 Generelt om kørselsdispensationer:

 • Dispensationen er gratis.
 • Dispensationen er ikke personlig, men gælder for det køretøj, du ansøger til.
 • Du modtager kørselsdispensationen pr. mail. Dispensationen gives normalt indenfor 1-3 hverdage.
 • Dispensationen skal medbringes under kørslen i det pågældende køretøj.
 • Konstateret misbrug eller ukorrekte oplysninger ifm. erhvervelse af en kørselsdispensation kan medføre inddragelse af dispensationen med øjeblikkelig virkning.

Vær opmærksom på at en kørselsdispensation ikke giver tilladelse til at parkere i gågaden. Har du behov for også at kunne parkere i gågaden skal du søge en særskilt parkeringsdispensation. Læs nærmere om parkeringsdispensationer her.

Retningslinjer for kørselsdispensationer i gågader

Der kan enten søges om en midlertidig kørselsdispensation eller en generel kørselsdispensation. Der er forskel på, hvad der gives tilladelse til.

En midlertidig kørselsdispensation gælder for en kortere periode (op til 2 måneder ad gangen) og kan udstedes til:

 • Håndværkere (ifm. renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed o.l.)
 • Flyttebiler (dog også privatbil m/trailer ifm. flytning)
 • Akutte arbejdsopgaver
 • Enkeltstående offentlige arrangementer
 • Kørsel med stærkt gangbesværede til arbejdsplads, læge eller speciallæge

En generel kørselsdispensation gælder et år og kan udstedes til:

 • Kørsel til parkering i baggårde der ikke kan opnås adgang til på andre måder – Dette gælder både for bosiddende i gågaderne og de ansatte i virksomheder med tilhørende parkering i baggården. Kørslen skal ske over den korteste strækning.
 • Nødvendig til- og frakørsel fra firmaer, som har egen parkeringsplads og som ellers ville være afskåret fra at kunne fortsætte virksomhedens drift.
 • Pengeinstitutters sikkerhedsbetingede værditransporter
 • Taxa eller flextrafik, som har bestilt kørsel til offentlige beskæftigelsestilbud, læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling.
 • Kørsel i forbindelse med etablering og drift af tekniske anlæg beliggende i gågadeområderne.

Generelle kørselsdispensation udstedes IKKE til:

 • Varekørsel uden for den tilladte varekørselstid
 • Borgeres egen kørsel til beskæftigelsestilbud, læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling  

Særlige forhold vedr. akut kørsel:

Der kan forekomme situationer, som kræver øjeblikkelig indsats og hvor det tidsmæssigt ikke er muligt at indhente dispensation fra kørsels/parkerings bestemmelserne. Det kan fx være et sprunget vandrør i en ejendom i gågaden, hvor der normalt skal indhentes dispensation for at køre til/fra og evt. parkere ved.

Er der behov for særlig akut kørsel/parkering i område, hvor det ikke er tilladt (eller uden for det tilladte tidsrum), skal der inden kørsel gives telefonisk besked til Østjyllands Politi, som ved efterfølgende kontrol, kan kræve dokumentation for det akutte arbejdes udførsel. Hvis et køretøj bliver pålagt en p-afgift grundet et akut arbejde, vil der skulle fremlægges dokumentation for arbejdets udførelse.

Der kan kun være tale om en særlig akut situation, hvis det tidsmæssigt ikke er muligt at indhente normal dispensation fra kørsels- parkeringsbestemmelserne inden arbejdets udførelse.

Det skal du have klar, inden du ansøger

 • MitID
 • Firmanavn/navn og adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Adresse på målet for kørslen
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Tidsrum (dag/e for dispensationen)