Offentliggørelser

Her kan du læse om om lovpligtige offentliggørelser på vej- og trafikområdet

Ekspropriation: Dobbeltrettet cykelsti langs Fuglsangvej i Grenaa

Norddjurs Kommune indkalder til åstedsforretning vedrørende ekspropriation til dobbeltrettet cykelsti langs Fuglsangvej i Grenaa.

Der planlægges ekspropriation af arealer fra følgende ejendomme:

Hessel Hgd., Ålsø
1a, 1bi, 1gi, 1bq, 1bp, 1bo, 1bn, 1bm.

Fuglsang by, Ålsø
2bø, 2fc, 2fa, 2ep, 2eø.

Grenaa Markjorder
81a

Indkaldelsen vedrører ejendomsejere, lejere, panthavere eller andre, der i en hvilken som helst anden egenskab har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Åstedsforretningen finder sted torsdag den 16. juni 2022 på ejendommene ved Fuglsangsvej.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplaner er tilgængelige på Rådhuset i Grenaa, Torvet 3, 8500 Grenaa.

Dispensation for akseltryk på gyllekøretøjer

Trafikstyrelsen meddelte i 2011 dispensation fra dimensionsbekendtgørelsen til kørsel med større akseltryk på gyllekøretøjer.

Det er et vilkår i dispensationen, at kommunen kunne acceptere, at gyllekøretøjer med større akseltryk kører på kommunens veje.

Det er et krav, at kopi af både Trafikstyrelsens dispensation og kommunens accept medbringes under kørslen, og kan forevises for politiet ved kontrol.

Du kan se og printe Trafikstyrelsens dispensation her og kommunens accept her

Kontakt

Vej og Ejendom