Gratis kørekursus for borgere over 67 år

Hvem kan deltage?

Alle over 67 år med gyldigt kørekort og fast bopæl i Norddjurs Kommune eller Syddjurs Kommune, der føler et behov for at få genopfrisket teorien og/eller de kørselstekniske færdigheder, kan være med.

Hvad indeholder kurset?

Kurset tager ca. 5 timer.

Der er en teoretisk og en praktisk del.

Til den praktiske del anvendes egen bil. Vær opmærksom på, at der kun må tilmeldes 1 deltager pr. bil. Føreren hæfter selv for eventuelle skader, der opstår i forbindelse med undervisningen.

Program for kurset:

Kl. 13.00 – 13.30 Velkomst og introduktion

Kl. 13.30 – 15.00 Teoretisk undervisning

Kl. 15.00 – 15.30 Pause

Kl. 15.30 – 17.30 Praktik – køreteknik m.v.

Kl. 17.30 – 18.00 Afslutning

Under den teoretiske del bliver du orienteret om f.eks. fletteregler, vognbaneskift, kørsel i rundkørsler, vigepligtsregler, overhaling og tegngivning. Der vil også være en gennemgang af færdselstavler, og du vil få udleveret en pjece med tavlerne. Herudover vil de nye regler omkring fornyelse af kørekort blive gennemgået med en kort orientering om vejledende helbredsmæssig køretest (VHK).

Der vil desuden indgå en gennemgang af cykelregler, f.eks. placering ved venstresving, tegngivning, kørsel i rundkørsler m.m. Der vil være en elcykel, refleksvest og hjelme til gennemsyn og afprøvning på kurset.

Herudover kan vi komme ind på alt det, I som deltagere har behov for at få gennemgået.

I den praktiske del indgår køretekniske øvelser som bremse- og undvigemanøvrer, kørsel på glat vej, parkeringsmanøvrer etc.

Hvornår afholdes kurserne?

I 2023 afholdes 6 kurser i august og september.

Kursusdage: 15. august, 17. august, 22. august, 12. september, 14. september og 18. september.

Tilmelding til kurserne i august skal ske senest 31. juli.

Tilmelding til kurserne i september skal ske senest 31. august.

Hvor afholdes kurset?

Kurset afholdes på køreteknisk anlæg ved Tradium, AMU-centervej 2, Pederstrup, 8560 Kolind.

Hvad med mit kørekort?

Det er IKKE muligt at miste kørekortet i forbindelse med din deltagelse på kurset.

Mange tror, at der er risiko for at miste kørekortet, hvis det viser sig, at du ikke helt kan klare de prøver, du bliver udsat for på kurset.

Det er dog vigtigt at pointere, at kurset ikke må forveksles med Ældresagens bilistkursus, der varer betydeligt længere, men som til gengæld ikke er gratis.

Vi mener med dette tilbud til alle ældre bilister i Nord - og Syddjurs Kommuner, at vi sammen med dig kan yde en betydelig indsats til at styrke trafiksikkerheden ved at gennemføre kurserne for ældre bilister.

Hvordan bliver jeg tilmeldt?

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til helledkk@gmail.com med oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt hvilke dage du kan deltage, eller ved at sende samme oplysninger med tilmeldingsblanketten (print selv) til denne adresse:

Syddjurs Kommune Mobilitet
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Mrk.: Ældre kurser

Tilmeldingsblanketten finder du i brochuren nederst.

Vær opmærksom på at en kursist ikke kan tilmelde flere deltagere. Hvis I er flere der ønsker at deltage i samme kursus skal hver deltager tilmelde sig selv.

Der er plads til 10 deltagere på hvert kursus. Ved mere end 10 tilmeldte til et kursus prioriteres deltagelse efter tilmeldingstidspunktet. Efter modtagelsen af din tilmelding vil du få en skriftlig bekræftelse for tilmeldingen. Du vil senest dagen efter tilmeldingsfristen modtage besked om du har fået plads på kurset.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til kursusleder Per Christensen på tlf. 2987 3155 (træffes i hverdagene kl. 16-18).

Læs brochuren (pdf)