Mobilitetspulje 2021

Der findes mange mobilitetsløsninger, som kan give en bedre, billigere, sundere, grønnere eller sjovere mobilitet end den traditionelle bil-, bus- eller flextrafiktransport.

I 2021 havde Norddjurs Kommune en mobilitetspulje på 75.000, som blev uddelt til lokale projekter. 

Puljen er desværre opbrugt.

I foråret 2021 oprettede Norddjurs Kommune en mobilitetspulje, hvorfra man kunne søge midler til lokale mobilitetsinitiativer, såsom delebiler, samkørsel, landsbybus og cyklisme. Puljen finansierede el-ladcykler i Homå og cykelfaciliteter på trafikknudepunkterne i Glesborg og Grenaa, samt letbanestationerne i Trustrup og Hessel.

Kontakt

Vej og Ejendom