Ladestandere til el-biler

Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en stærk ladeinfrastruktur i hele kommunen.

Der etableres løbende offentligt tilgængelige ladestandere på private og offentligt p-pladser i Norddjurs Kommune. De kan for eksempel findes på sider som Plugshare (eksternt link) og ChargeFinder (eksternt link)

Norddjurs Kommune gennemførte i foråret 2023 et udbud på 262 offentligt tilgængelige ladepunkter på 65 kommunale parkeringspladser. Norlys vandt udbuddet og opstiller dem fra efteråret 2023 til efteråret 2024. 

Arbejdet med at fastlægge placeringer af Norlys' ladestandere på p-plads-niveau foregår stadig, men man kan se de cirka placeringer via dette link (åbner i nyt vindue)

Udbuddet lagde særlig fokus på opfyldelse af lovkrav om ladestandere ved kommunale bygninger ift. ladestanderbekendtgørelsen. Det var desuden muligt at gøre ladestanderne offentligt tilgængelige ved at bruge den nye AFI-lov. Se mere om begge love nedenfor.

Status på opstilling af ladestandere fra 2022 til november 2023

Udover de ovenstående ladestandere fra Norlys, gav Norddjurs Kommune i starten af 2022 tilladelser til Clever, E.On og ECdrive om opstilling af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunalt areal. Per november 2023 er de fleste ladestandere sat op. Se listen over tilladelser givet i 2022 og hvilke der mangler at blive sat op nedenfor.

Clever, E.On og ECdrive har fra sommeren 2022 til november 2023 opstillet offentligt tilgængelige ladestandere til elbiler på følgende lokationer: 

 • Fjollehaven i Fjellerup
 • Mogensgade i Grenaa
 • Kannikegade i Grenaa
 • Købmanden i Gjerrild/Nørre Djurs Egnsarkiv
 • Havneplads i Grenaa
 • Pavillonen i Grenaa
 • Grenaa Bibliotek
 • Kystvej i Grenaa (Hotel Havlund)
 • Grenaa Idrætscenter
 • Trustrup Station
 • Glesborg Plejecenter
 • Ørum Bibliotek
 • Stenvad Mosebrugscenter
 • Auning Bibliotek
 • Auning Skole
 • Gjerrild Nordstrand
 • Fjellerup Strand (v/Strandkroen)
 • Rougsøskolen i Ørsted
 • Allingåbroskolen
 • Bønnerup Havn  v/toiletbygningen
 • Centervej i Auning
 • Allingåbro Rådhus

Fra tilladelserne givet til Clever, E.On og ECdrive i 2022 mangler der per medio november kun at blive opstillet på Torvegade i Auning.

Ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen siger der skal opsættes minimum 1 ladestander ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) med minimum 20 parkeringspladser inden 1. januar 2025. Frem til 2022 manglede cirka 60 kommunale bygninger i Norddjurs ladestander. Alle bygninger forventes at opfylde lovkravet inden 2025.

AFI-loven

Den 6. april 2022 trådte AFI-loven - eksternt link i kraft, som betyder at ladestandere på kommunale p-pladser skal i offentligt udbud. Til gengæld må kommuner nu finansiere offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale p-pladser, hvis ingen private byder ind.

Kontakt

Vej og Ejendom