Ladestandere til el-biler

Norddjurs Kommune arbejder for at etablere en stærk ladeinfrastruktur i hele kommunen.

Norddjurs Kommune har i øjeblikket en række lovpligtige ladestandere ved kommunale p-pladser i offentligt udbud. Udbudsmaterialet findes på udbud.dk - eksternt link.

Fristen er den 21. marts 2023. I udbuddet er der krav om minimum 131 ladepunkter til elbiler, som alle bliver offentligt tilgængelige for alle borgere og gæster i kommunen.

De forventes opstillet fra sommeren 2023 til sommeren 2024, og dermed inden fristen for lovkravet i 2025. Lovkravet stammer fra Ladestanderbekendtgørelsen, og udbuddet bruger den nye AFI-lov.

Læs mere om begge love nedenfor.

Hvor opstilles der ladestandere i 2022/2023?

Norddjurs Kommune kunne frem til 5. april 2022 give tilladelse ift. Vejloven til at operatører satte offentligt tilgængelige ladestandere op på kommunens p-pladser. I foråret 2022 blev der givet tilladelse på nedenstående steder. Nogle ladestandere nåede at blive sat op i 2022 (Fjellerup, Gjerrild og Grenaa), resten sættes op inden sommeren 2023.

Der opstilles ladestandere til el-biler på følgende lokationer i 2022/2023, udover de ladestandere som i øjeblikket er i udbud:

 • Trekanten i Grenaa
 • Kannikegade i Grenaa
 • Havneplads i Grenaa
 • Pavillonen i Grenaa
 • Grenaa Bibliotek
 • Kystvej i Grenaa (Hotel Havlund)
 • Grenaa Idrætscenter
 • Mogensgade i Grenaa (Grenaa Rådhus)
 • Trustrup Station
 • Glesborg Plejecenter
 • Nørre Djurs Egnsarkiv i Gjerrild
 • Ørum Bibliotek
 • Stenvad Mosebrugscenter
 • Centervej i Auning
 • Torvegade i Auning
 • Auning Bibliotek
 • Auning Skole
 • Paradiset i St. Sjørup
 • Gjerrild Nordstrand
 • Fjellerup by (v/Fjollehaven)
 • Fjellerup Strand (v/Strandkroen)
 • Rougsøskolen i Ørsted
 • Allingåbroskolen
 • Allingåbro administrationsbygning
 • Bønnerup Havn  v/toiletbygningen

Ladestanderbekendtgørelsen

Ladestanderbekendtgørelsen siger der skal opsættes minimum 1 ladestander ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) med minimum 20 parkeringspladser inden 1. januar 2025. Frem til 2022 manglede cirka 60 kommunale bygninger i Norddjurs ladestander. Alle bygninger forventes at opfylde lovkravet inden 2025.

AFI-loven

Den 6. april 2022 trådte AFI-loven - eksternt link i kraft, som betyder at ladestandere på kommunale p-pladser skal i offentligt udbud. Til gengæld må kommuner nu finansiere offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale p-pladser, hvis ingen private byder ind.

Kontakt

Vej og Ejendom