Ladestandere til el-biler

Norddjurs Kommune arbejder for at der bliver etableret en stærk ladeinfrastruktur i hele kommunen

Norddjurs Kommune skal, ligesom alle andre kommuner, opfylde Ladestanderbekendtgørelsen, som siger at der skal opsættes minimum 1 ladestander ved alle opvarmede kommunale bygninger (ikke beboelse) med minimum 20 parkeringspladser inden 1. januar 2025. I Norddjurs Kommune drejer det sig om 60 bygninger, som ikke havde ladestander inden 2022.

Frem til og med 5. april 2022 måtte kommuner kun finansiere ladestandere til egne elbiler, men ikke finansiere/medfinansiere offentligt tilgængelige ladestandere. Kommuner måtte dog give private virksomheder lov til at sætte ladestandere op ved kommunale parkeringspladser i henhold til Vejlovens §80, hvor den fulde finansiering er privat. Som det kan læses nedenfor gav kommunen i foråret 2022 en række tilladelser i henhold til Vejloven.

Fra og med den 6. april 2022 tråde AFI-loven i kraft (Lov om infrastruktur for alternative drivmidler - eksternt link), som betyder at ladestanderplaceringer på kommunale parkeringspladser skal i offentligt udbud. Til gengæld må kommuner nu medfinansiere offentligt tilgængelige ladestandere, men kun hvis ingen private har budt ind i forbindelse med udbuddet, og kun på kommunale arealer.

Norddjurs Kommune forbereder et udbud af offentligt tilgængelige ladestandere i henhold til AFI-loven, som blandt andet skal dække de resterende kommunale bygninger, som er omfattet af lovkravet. Udbuddet forventes afholdt i vinteren 2022/2023, så ladestanderne kan blive opsat i løbet af 2023 og 2024, hvormed lovkravet kan opfyldes inden fristen 1. januar 2025.

Ladestandere i Norddjurs?

Norddjurs Kommune kunne frem til april 2022 give tilladelse at operatører satte offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale parkeringspladser i henhold til Vejlovens §80. I foråret 2022 gav kommunen 4 operatører tilladelse til ladestandere følgende steder. Det tilstræbes at de kommer op hurtigst muligt.

Der opstilles ladestandere til el-biler på følgende lokationer:

 • Trekanten i Grenaa (1 hurtiglader og 2 p-pladser)

 • Kannikegade i Grenaa (4 normalladere og 8 p-pladser)

 • Havneplads i Grenaa (3 normalladere og 6 p-pladser)

 • Pavillonen i Grenaa (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Grenaa Bibliotek (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Kystvej i Grenaa (Hotel Havlund) (1 hurtiglader og 2 p-pladser samt 6 normalladere og 12 p-pladser)

 • Grenaa Idrætscenter (2 normalladere og 4 p-pladser)

 • Mogensgade i Grenaa (Grenaa Rådhus) (2 normalladere og 4 p-pladser)

 • Trustrup Station (2 normalladere og 4 p-pladser)Glesborg Plejecenter (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Nørre Djurs Egnsarkiv i Gjerrild (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Ørum Bibliotek (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Stenvad Mosebrugscenter (1 normallader og 2-pladser)

 • Centervej i Auning (4 normalladere og 8 p-pladser)

 • Torvegade i Auning (1 hurtiglader og 2 p-pladser)

 • Auning Bibliotek (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Auning Skole (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Paradiset i St. Sjørup (4 normalladere og 8 p-pladser)

 • Gjerrild Nordstrand (4 normalladere og 8-pladser) 

 • Fjellerup by (v/Fjollehaven) (2 normalladere og 4 p-pladser)

 • Fjellerup Strand (v/Strandkroen) (4 normalladere og 8 p-pladser)

 • Rougsøskolen i Ørsted (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Allingåbroskolen (1 normallader og 2 p-pladser)

 • Allingåbro administrationsbygning (1 normallader og 2 p-pladser)

Herudover forventes det i 2022 at følgende opsættes på Bønnerup Havn, på havnens eget areal.

 • Bønnerup Havn (4 normalladere og 8 p-pladser

Kontakt

Vej og Ejendom