Kvalitetsstandarder: Social og sundhed

Se kvalitetsstandarderne for socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet her:

Kvalitetsstandarderne åbner i pdf.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandard - Afløsning og aflastning

Kvalitetsstandard - Aktivitets- og samværstilbud

Kvalitetsstandard - Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud

Kvalitetsstandard - Boliger

Kvalitetsstandard - Borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard - Demensområdet

Kvalitetsstandard - Dækning af nødvendige merudgifter

Kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg

Kvalitetsstandard - Hjælpemidler

Kvalitetsstandard - Kommunikationsområdet

Kvalitetsstandard - Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard - Kørsel

Kvalitetsstandard - Ledsagelse (SEL § 97)

Kvalitetsstandard - Mad og måltider på Plejecentre

Kvalitetsstandard - Midlertidigt udlån af hjælpemidler

Kvalitetsstandard - Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Kvalitetsstandard - Personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard - Plejevederlag til pasning af døende

Kvalitetsstandard - Rusmiddelbehandling

Kvalitetsstandard - Senhjerneskade

Kvalitetsstandard - socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard - Sundhedsfremme og forebyggelse

Kvalitetsstandard - Sygepleje

Kvalitetsstandard - Tandpleje: Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard - Tandpleje: Specialtandpleje

Kvalitetsstandard - Tandpleje: Socialtandpleje

Kvalitetsstandard - Træning

Indsatskataloger

Indsatskatalog - Boliger

Indsatskatalog - Demensområdet

Indsatskatalog - Kommunikationsområdet

Indsatskatalog - Misbrugsbehandling

Indsatskatalog - Personlig pleje og praktisk hjælp

Indsatskatalog - Socialpædagogisk støtte

Indsatskatalog - Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog - Sygepleje

Indsatskatalog - Træning

Analyserapport Norddjurs Kommune - Task Forcen på handicapområdet

Kontakt Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune