Sygemeldt fra job

Som sygemeldt kommer du i kontakt med Jobcenter Norddjurs - også selvom du har en arbejdsgiver. Din arbejdsgiver skal sygemelde dig på virk.dk. På denne side, kan du læse mere om, hvad du skal forvente af samarbejdet med os under dit forløb som sygemeldt.

Besvar opgave i Mit Sygefravær

Meld dig rask                                  

Udsendelse af partshøringer fra sygedagpengekontoret

Kommunedata (KMD) har i flere sager for selvstændigt erhvervsdrivende samt virksomheder, konstateret fejl i bevillingsgrundlaget af sygedagpenge helt tilbage fra 2020. KMD har derfor automatisk udsendt partshøringsbreve.

Ved gennemgang af enkeltsager, har det vist sig, at der kan være fejl i partshøringen. Det er derfor vigtigt at du svarer på den udsendte partshøring, gerne på mailadressen sygedagpengeteam@norddjurs.dk

Vi behandler de indsendte partshøringen hurtigst muligt, og beklager hvis disse har givet anledning til bekymringer.

Dit forløb som sygemeldt

Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt melde det til din arbejdsgiver. Det gælder også, hvis du er i et fleksjob eller i et løntilskudsjob. 

Du har først mulighed for at modtage sygedagpenge fra den dag, du melder dig syg. 

Afhængigt af din overenskomst og dine arbejdsforhold kan det være, at du kan fortsætte med at få løn. Det kan også være, at du mister din løn og i stedet skal søge om sygedagpenge.

Når du er sygemeldt, modtager du et brev i din digitale Postkasse med besked om, at gå ind på mitsygefravær.dk

Afhængigt af om du modtager løn, vil du blive bedt om at:

  • Kommentere de oplysninger din arbejdsgiver har indsendt
  • Ansøge om sygedagpenge
  • Udfylde et oplysningsskema til brug i jobcenteret

Du vil blive bedt om at fortælle om din sygdom, og hvor længe du forventer at være syg. Du har ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du fejler.

Vær opmærksom på, at der er en tidsfrist for, hvornår du senest skal sende dine oplysninger til mitsygefravær.dk.

Når du er sygemeldt kan du - afhængigt af din overenskomst - fortsat få løn.

Hvis du ikke længere kan få løn fra din arbejdsgiver, skal du anmode om sygedagpenge. Arbejdsgiveren giver besked til jobcenteret. 

Du vil modtage et brev i din digitale Postkasse med besked om, at gå ind på mitsygefravær.dk og ansøge om sygedagpenge.

Du vil blive indkaldt til en personlig samtale med din sagsbehandler senest 8 uger fra din første fraværsdag.

Er du fortsat uarbejdsdygtig efter første samtale, vil du blive bedt om at booke en tid hos din sagsbehandler om maks. 4 - 6 uger. Der vil være løbende opfølgningssamtaler.

Til samtalerne vil vi snakke om, hvad vi i fællesskab tror at der skal til for, at du kan komme i arbejde igen. 

Samtalen kan også finde sted på din arbejdsplads, så din arbejdsgiver også har mulighed for at deltage

Husk at give besked om raskmelding via mitsygefravær.dk eller til jobcenteret. 

Som udgangspunkt er du ikke berettiget til sygedagpenge i mere end 22 uger. 

Er du efter 22 uger fortsat ude af stand til at arbejde, overgår du til et jobafklaringsforløb. 

Jobafklaringsforløbet kan bestå af en bred vifte af tilbud - lige fra mentorstøtte, vejledning og opkvalificering til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Når du overgår til et jobafklaringsforløb, skal du deltage i et møde med vores rehabiliteringsteam, som vil fastsætte indholdet i dit forløb. 

I et jobafklaringsforløb kan du modtage ressourceforløbsydelse. Læs mere på borger.dk 

Hvis du ønsker at holde ferie under din sygemelding, skal du kontakte din sagsbehandler forinden ferien, som kan træffe afgørelse om, hvorvidt du kan holde ferie. 

Ferien skal i øvrigt også afstemmes med din arbejdsgiver - ligesom du plejer, når du ikke er sygemeldt. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Sygedagpengeteamet