Tilbud til dig som sygemeldt


Hvis du er sygemeldt har vi forskellige muligheder for at hjælpe dig tilbage i job.

Det er altid en individuel vurdering, om du kan gøre brug af de enkelte tilbud. Find ud af, hvad der muligt for dig i samarbejde med din sagsbehandler. Hvis du ikke har en sag, er du velkommen til at ringe til jobcenteret.

Oversigt over tilbud

Når du er sygemeldt indkalder jobcenteret dig normalt til din første personlige samtale. Det sker, når du har været syg i 8 uger.

Hvis du eller din arbejdsgiver har brug for en samtale tidligere, så kan I gøre brug af vores Fast Track-ordning. Du eller din arbejdsgiver skal selv bede jobcentret om en samtale inden for de første fem uger af din sygdom.

Du vil altid få besked fra jobcentret, hvis din arbejdsgiver har bedt om Fast Track. Du er nemlig ikke forpligtet til at deltage.

Du vil komme til samtale senest 14 dage efter, du har bedt om en samtale. Samtalen vil ofte foregå på din arbejdsplads med deltagelse af din arbejdsgiver med henblik på arbejdspladsfastholdelse.

Samtalen kan handle om:

  • Ændring i dine arbejdsopgaver
  • Delvis raskmelding
  • Mulighed for virksomhedspraktik
  • Hjælpemidler
  • §56 aftale

Hvis du i en periode ikke kan arbejde det antal timer, du er ansat til på grund af din sygdom eller behandling, kan en delvis raskmelding være en mulighed. 

Måske kan du fritages for nogle arbejdsopgaver i en periode eller flytte til en anden funktion. Selv en lille tilknytning til din arbejdsplads kan være med til at afkorte din fraværsperiode.  

Delvis raskmelding kan også bruges, hvis du for eksempel har brug for at starte gradvist op i dit job efter længere tids sygdom.

Er dit sygefravær på under 4 timer om ugen, betragter vi dig som fuldt raskmeldt. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for selvstændige.

Læs mere på borger.dk

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom som betyder, at du kan få en del fravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en aftale, der giver din arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra din første fraværsdag.

Aftalen gælder for både ansatte i det offentlige og private. Du laver aftalen sammen med din arbejdsgiver og jobcenteret.

Aftalen er beskrevet i sygedagpenge lovens §56 - derfor kalder vi det en §56 aftale. 

Læs mere på Virk.dk

Hvis du ikke kan udføre de arbejdsopgaver, du er ansat til, kan du måske hjælpe din arbejdsgiver med andre arbejdsopgaver og på den måde bevare tilknytningen til din arbejdsplads under din sygemelding. I disse tilfælde kan vi undtagelsesvist, lave en kortere praktik på din nuværende arbejdsplads.

Det er også en mulighed at komme i praktik hos en anden virksomhed, hvor du kan afprøve din arbejdsevne. 

Hvis du er sygemeldt fra ledighed, kan praktik også være en mulighed ift. at bringe dig tilbage på arbejdsmarked.

Praktik kan også bruges i de tilfælde, hvor vi har brug for at afklare dine arbejdsevner.

Hvis du har brug for særlige arbejdsredskaber for at klare dit arbejde, kan du bede om hjælp til dette i jobcenteret. 

Læs mere om ansøgning af hjælpemidler her

Første samtale vil du blive indkaldt til indenfor 8 uger fra første sygedag, herefter er der løbende individuelle samtaler, hvor du sammen med en sagsbehandler drøfter dine muligheder for at blive arbejdsdygtig igen.

Har du en kronisk lidelse eller et handicap, som betyder, at du ikke længere kan udføre dine arbejdsopgaver?

Så har din arbejdsplads mulighed for, at få økonomisk støtte til at ansætte en personlig assistent, som kan tage sig af de praktiske opgaver, du ikke længere kan udføre.

Det kan enten være en kollega, som bliver købt fri til opgaven eller en medarbejder, der bliver ansat som personlig assistent.

Vi tilbyder også andre forløb, såfremt vi vurderer, at det er relevant for dig.

Det kan eksempelvis være mentorstøtte, CV kursus. Hvis du ønsker en samtale med en sagsbehandler, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte os inden en eventuelt sygemelding, hvis du tænker en af ovenstående punkter vil kunne hjælpe dig i dit arbejde.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Sygedagpengeteamet