Ungeindsatsen

Hvis du er ledig, under 30 år og ikke har færdiggjort en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du typisk ikke være tilknyttet jobcenteret men Ungeindsatsen.

Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune har forskellige projekter og tilbud, der alle har et job- og uddannelses-rettet perspektiv.

Det giver en helhedsorienteret, målrettet og forebyggende indsats, på tværs af uddannelses- social- og beskæftigelsesområdet, så flest mulige af kommunens unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Læs mere på Ungeindsatsens hjemmeside