Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse

Isbryderordningen er et særligt løntilskud til nyuddannede med funktionsnedsættelse. Ordningen har til formål at give nyuddannede med funktionsnedsættelse erhvervserfaring inden for det fagområde, deres uddannelse har kvalificeret dem til.

Mange personer med funktionsnedsættelse har ikke haft samme muligheder for erhvervserfaring gennem fritidsjob og frivilligt arbejde under uddannelsen som deres medstuderende.

Isbryderordningen kan kompensere for dette og give relevant erfaring og netværk, som kan styrke jobsøgningen.

Det er en betingelse, at isbryderordningen etableres inden for det fagområde, som uddannelsen kvalificerer til. Der er ikke krav om forudgående ledighed eller om medlemskab af A-kasse.

Ofte stillede spørgsmål

  • Personen i isbryderordningen arbejder i virksomheden til overenskomstmæssig løn – både i private og offentlige ansættelser
  • Isbryderordningen kan vare i op til ét år 
  • Arbejdsgiveren får tilskud til den nye medarbejders løn – forhandlet med jobcentret.

    Hvis man modtager dagpenge, skal man være opmærksom på, at der forbruges af dagpengeperioden, mens man er i løntilskuddet. 

For at komme i en isbryderordning er kriterierne, at

  • Man har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • Uddannelsen giver ret til optagelse i en A-kasse (intet krav om medlemskab)
  • Man mangler erhvervserfaring inden for det område, man er uddannet til
  • Ansættelsen påbegyndes inden 2 år efter afsluttet uddannelse.

Hvis man har fundet et job og ønsker at benytte isbryderordningen, skal man henvende sig til jobcentret. Ved ansættelse i isbryderordningen, skal A-kassen orienteres, hvis man er dagpengeberettiget.
Man kan først starte i isbryderjobbet,når alle aftaler er på plads. Isbryderordningen kan kombineres med de øvrige kompenserende ordninger,
fx personlig assistance og hjælpemidler, hvis dette er nødvendigt for, at isbryderen kan varetage sit job. 

Eksempler på anvendelse af isbryderordningen

EVA er uddannet IT-supporter og har en alvorlig synsnedsættelse. Efter et halvt års ansættelse i isbryderordningen bliver Eva en vigtig medarbejder, og arbejdsgiver vælger at fastansætte hende i programmeringsafdelingen.
Eva har fået bevilget personlig assistance i 15 timer om ugen til oplæsning af post samt til chaufførbistand rundt til virksomhedens kunder.

SUSANNE bliver uddannet pædagog gennem revalidering. En ulykke har medført spastisk lammelse, mest i armene. Hun bliver som nyuddannet pædagog ansat i job med løntilskud gennem isbryderordningen.
Der bevilges 10 timers personlig assistance om ugen til specifikke løfteopgaver. Susanne bliver fastansat efter et års ansættelse med løntilskuddet. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Kontakt for handicapkompenserende ordninger
Arbejdsmarkedsafdeling