Jobrotation

Som ledig kan du måske blive vikar for en medarbejder, der skal på efteruddannelse. Det kalder vi en jobrotationsvikar.

Sådan gør du

Du kan ikke selv lave en aftale med en virksomhed om at blive vikar. Kontakt i stedet Jobcenter Norddjurs. Du skal være opmærksom på, at du stadig skal være jobsøgende, hvis du er i jobrotation.

Ofte stillede spørgsmål

Du kan blive ansat som vikar i jobrotation, hvis du modtager en af følgende ydelser:

  • Kontanthjælp
  • Dagpenge


Du er velkommen til at kontakte jobcenteret, hvis du vil vide mere.

 

Der gælder forskellige regler for, hvornår du kan komme i jobrotation:

  • Modtager du kontanthjælp, kan du blive vikar i jobrotation, når du har været ledig i mindst 6 sammenhængende måneder.
  • Modtager du dagpenge, kan du blive vikar i jobrotation, når du har været ledig i sammenlagt mindst 6 måneder af din nuværende dagpengeperiode. 

Du kan blive ansat som vikar i jobrotation i alle typer af virksomheder – både offentlige og private.

Husk, at det er jobcentret, der skal lave aftalen med virksomheden. Du kan ikke selv lave en aftale med en virksomhed om at blive vikar i jobrotation. 

Et vikariat skal være på mindst 10 timer om ugen, og kan højst vare i 6 måneder.

Når du bliver ansat i jobrotation, får du samme løn som de ordinært ansatte på virksomheden, som er ansat på samme overenskomst.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Ledige stillinger

jobnet.dk

For dig der søger job. Find dit næste job på jobnet.dk