Småjob

Du kan blive ansat i et såkaldt småjob. Et småjob er et almindeligt betalt arbejde på fx 5, 15 eller 20 timer om ugen.

Du kan løse de små opgaver, der tager tiden fra dine kerneopgaver. Du kan fx hjælpe med at forberede møder, købe ind til frokost, stå for lettere rengøring, hjælpe til på lager og meget mere.

Du bliver betalt almindelig løn for de timer, du løser arbejdsopgaver på almindelige vilkår (fx lettere rengøring). Du kan eventuelt få supplerende offentlig ydelse ved siden af.

Praktisk information om småjob

Målgruppen for småjob er borgere udenfor arbejdsmarked, som kan have en lønindtægt hos jer sammen med en supplerende offentlig forsørgelsesydelse, fx kontanthjælp og uddannelseshjælp. 

Et lille job er attraktivt for ledige af flere årsager:

  • Arbejdet er lønnet – til forskel fra fx virksomhedspraktik. Det at være tilknyttet en arbejdsplads og få udbetalt rigtig løn giver en oplevelse af at have værdi
  • Timeantallet er overkommeligt og giver ledige, som af forskellige årsager ikke er i stand til at påtage sig et job på fuldtid, en god mulighed for at komme gradvist ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. 

Hvis din medarbejder har et socialt frikort, har han eller hun mulighed for at tjene 20.000 skattefrit om året uden at blive modregnet i ydelser fra det offentlige, fx i kontanthjælpen.

Du skal være opmærksom på, at løn, der udbetales til personer med socialt frikort, ikke skal indberettes til indkomstregistret eller skattemyndighederne. Lønnen meldes ind via en simpel it-løsning, hvor følgende registreres: Ansættelsesperiode, udbetalt beløb i forbindelse med et socialt frikort samt kontaktperson i virksomheden.

Du skal oprette ansættelsen på socialfrikort.dk, inden arbejdet påbegyndes, dvs. enten forud for eller i forbindelse med, at din nye medarbejder møder op for at arbejde. 

Et småjob er på ordinære vilkår, mens et fleksjob derimod kun kan tilkendes, når borgeren har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne og har brug for skånehensyn i arbejdsforholdet.

Skånehensynet betyder, at den fleksjobansatte enten arbejder på nedsat tid og/eller med nedsat intensitet i de pågældende arbejdstimer. 

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Ledige stillinger

jobnet.dk

For dig der søger job. Find dit næste job på jobnet.dk