Skovstjernen

Her kan du læse mere om mulighederne på Skovstjernen.

Velkommen til Skovstjernen

Skovstjernen er en socialpædagogisk § 85-boform med døgndækning, som er hjem for cirka 38 beboere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. 

Skovstjernen ligger i naturskønne omgivelser midt i skoven, tæt ved vandet og ikke langt fra byen.

Du finder os på Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa.

Mere om Skovstjernen

Her kan du læse mere om hverdagen og rammerne på Skovstjernen.

Hver borger lejer en lejlighed af et boligselskab, som administreres efter almenboligloven § 105.

Vi har  i alt 38 lejligheder og 4 aflastningsværelser, som er placeret i 6 sammenhængende huse.

Hvert hus har sin farve: rød, grøn, lilla, hvid, gul og blå.

Alle lejlighederne har tekøkken, stue, soveværelse og badeværelse. Derudover har hver lejlighed egen terrasse.

Hvert hus har et fællesrum, der indeholder fællesstue og køkken.

Aflastningslejlighederne indeholder soveværelse og badeværelse.

Skovstjernen har eget produktionskøkken, der laver mad af friske råvarer. 

Du har mulighed for at vælge kost og service (for eksempel kørsel) til eller fra i en servicepakke.

De fleste borgere er tilknyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud efter §103 og §104 i serviceloven.

Borgerne er i beskæftigelse eller i aktivitet i tidsrummet: 8.30-15.30.

Fritiden byder både på fred og ro – og forskellige aktiviteter såsom ridning, svømning, håndbold, boccia m.m. Medarbejdere vil gerne hjælpe med at arrangere og planlægge fritidsaktiviteter.

På Skovstjernen har du selvbestemmelse i forhold til dit eget liv og hverdag. 

Medarbejdernes vigtigste opgave er at støtte, guide og vejlede dig i forhold til dine visiterede ydelser og i din ret til selvbestemmelse.

Vi har en lang række tilbagevendende traditioner og arrangementer i årets løb.

Borgerne inviterer selv deres familier og pårørende med til disse arrangementer.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består primært af social- og sundhedsfagligt personale.

Vi prioriterer det tværgående samarbejde både internt og eksternt.

Vi har et tæt samarbejde med beboernes pårørende, læger, tandlæger, psykiatere, sagsbehandlere og mange andre relevante samarbejdspartnere.

 

På Skovstjernen samarbejder medarbejderne med borgerne ud fra den anerkendende tilgang - med borgeren i centrum.

Vi arbejder med relationspædagogik og jeg-støttende samtaler.

Vi arbejder i en struktureret pædagogisk form hvor forudsigelighed og genkendelighed er nøgleordene.

Hver borger har en fast kontaktperson/et kontaktteam tilknyttet for at skabe sammenhæng i borgernes indsats og hverdag.

 

Vi sikrer alle beboere selv- og medbestemmelse i forhold til beslutninger, der vedrører dem selv og hverdagen i botilbuddet.

Dette sker på husmøder og i beboerrådet på Skovstjernen. 

I Område Grenaa er et fælles pårørenderåd, der dækker både Skovstjernen og Ålunden.

Repræsentanterne til beboerrådene og pårørenderådene udpeges gennem valghandling i botilbuddene. Der er valg hvert år i oktober.

Rådene repræsenterer beboernes interesser og inddrages i generelle spørgsmål vedrørende beboernes hverdag og udvikling af botilbuddene. På denne måde bidrager rådene (i samarbejde med ledelsen og medarbejderne) til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt og i henhold til borgernes ønsker og behov.

Afsættet for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde er Norddjurs Kommunes pårørendepolitik. Det grundlæggende i pårørendepolitikken er, at et stærkt samarbejde med borgerne og deres pårørende er afgørende for at give borgerne de bedste forudsætninger for et godt og indholdsrigt liv.

En god dialog med beboerne og de pårørende er værdifuld for ledelse og medarbejdere i forhold til at kunne løfte deres opgave bedst muligt. Samtidig giver det tryghed for både beboere og pårørende at have et sted at gå hen med spørgsmål og forslag.

Kommunalbestyrelsen har fastsat vedtægterne for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene

Læs Norddjurs Kommunes pårørendepolitik 

Referater fra pårørenderådet

Den 11. maj 2022 Den 7. september 2022 Den 15. marts 2023

Den 21. juni 2023 Den 13.september 2023 Den 17. januar 2024

Den 24. april 2024

 

Hus Telefonnummer
Rød hus Tlf. 51 44 10 37/24 79 58 16
Grøn hus Tlf. 24 91 57 79/21 35 03 69
Lilla hus Tlf. 51 43 71 64
Hvid hus Tlf.  51 43 75 26
Gul hus Tlf. 51 42 75 20
Blå hus Tlf. 21 28 53 65
Nattevagt Tlf. 24 52 10 98

 

Kontakt afdelingsleder

Michel Tind
Afdelingsleder
Skovstjernen, Område Grenaa

Kontakt afdelingsleder

Paw Jacobsen
Afdelingsleder
Skovstjernen, Område Grenaa

Kontakt aftaleholder

Mads Kilden
Aftaleholder
Område Grenaa

Øvrig information

Læs om Skovstjernen på tilbudsportalen

Find tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed


Kontrolrapport

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du læse kontrolrapporten for Skovstjernen.

Link til kontrolrapport på fødevarestyrelsens hjemmeside

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang:

Politikker 

Kvalitetsstandarder

Socialpolitisk tilgang