Socialområdet: Politikker

Her finder du alle politikker på Socialområdet

HandicappolitikkenPsykiatripolitikken Pårørendepolitikken Socialpolitikken 

 

Den socialpolitiske tilgang

Norddjurs Kommune har vedtaget en socialpolitisk tilgang, som danner ramme om og giver retning for den samlede opgaveløsning på det sociale område.

Den socialpolitiske tilgang er udgangspunktet for alt det, vi foretager os - både på et overordnet, strategisk plan og i den nære opgaveløsning i det daglige.

Den socialpolitiske tilgang er bl.a. afsæt for: 

  • alle de indsatser og servicetilbud, som findes og etableres på socialområdet,

  • samarbejdet med borgerne, andre forvaltningsområder og eksterne samarbejdspartnere

  • alle politikker, strategier og handleplaner, som udarbejdes til udvikling af området

Den socialpolitiske tilgang er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalpolitikere og en tværfagligt sammensat arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra socialområdet.

Du finder den socialpolitiske tilgang her (pdf)

 

Den fælles langsigtede strategi på Socialområdet

Den 16. januar 2024 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om en fælles, langsigtet strategi, som sætter ramme og retning for arbejdet på Socialområdet de næste 3-5 år. 

Strategien fokuserer på borgerperspektivet og på det faglige og organisatoriske fundament, der skal til for at understøtte, at borgeren kan udleve sine håb og drømme – både nu og i fremtiden. Samtidig er der fokus på, at borgeren oplever medansvar og indgår som en aktiv del af indsatsen.

Strategien er blevet til i et samarbejde mellem OMU, medarbejderrepræsentanter og den samlede ledelse på Socialområdet.

Den har afsæt i Norddjurs Kommunes organisations- og ledelseskodeks Vores Norddjurs (pdf) , den Socialpolitisk tilgang (pdf) og trækker ligeledes på input fra KL Social 2022.

Du kan læse strategien her (pdf).

Kontakt

Norddjurs Kommune