Socialområdet: Politikker

Politikker på socialområdet - børn, unge og voksne

Den socialpolitiske tilgang

Norddjurs Kommune har vedtaget en socialpolitisk tilgang, som danner ramme om og giver retning for den samlede opgaveløsning på det sociale område.

Den socialpolitiske tilgang er udgangspunktet for alt det, vi foretager os - både på et overordnet, strategisk plan og i den nære opgaveløsning i det daglige.

Den socialpolitiske tilgang er bl.a. afsæt for: 

  • alle de indsatser og servicetilbud, som findes og etableres på socialområdet,

  • samarbejdet med borgerne, andre forvaltningsområder og eksterne samarbejdspartnere

  • alle politikker, strategier og handleplaner, som udarbejdes til udvikling af området

Den socialpolitiske tilgang er udarbejdet i et samarbejde mellem lokalpolitikere og en tværfagligt sammensat arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere fra socialområdet.

Du finder den socialpolitiske tilgang her (pdf)

Politikker og handleplaner på socialområdets børne- og ungeområde

Politikken for børn og unge i udsatte positioner

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Beredskab ved mistanke om vold eller overgreb mod børn og unge

Politikker og handleplaner på socialområdets voksenområde

Handicappolitikken

Psykiatripolitikken 

Pårørendepolitikken 

Politikker og handleplaner for det samlede socialområde:

Socialpolitikken 

Kontakt

Norddjurs Kommune