Kultur, fritid, turisme og biblioteker: Politikker

Politik og strategier under kultur, fritid, turisme og biblioteker.

Kultur-, fritid-, turisme- og landdistriktspolitik

Kultur-, fritid-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategi

Handlingskatalog 2023-2024

Politikken på området og den underliggende strategi bliver konkretiseret i handlingskataloger, der består af indsatser, der udfoldes over tid på baggrund af politiske beslutninger i Kultur- og Fritidsudvalget. Handlingskatalogerne er toårige og tilpasses løbende. Handlingskataloget for 2023-2024 blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 21. november 2022.

Kontakt

Norddjurs Kommune