Planer

Planer og tiltag i Norddjurs Kommune.

På denne side kan du læse om nogle af de planer, projekter og andre tiltag, som finder sted i Norddjurs Kommune.

Brug evt. søgefeltet, hvis du ikke finder den plan, du søger.

Mangler der en plan eller har du spørgsmål, kan du skrive til nih@norddjurs.dk.

Norddjurs Kommunes beredskab ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge henvender sig til ledere og ansatte i daginstitutioner, dagpleje, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskole, klubber, sundhedspleje, tandpleje, støttekontaktpersoner, aflastnings- og plejefamilier samt døgntilbud.

Det vil sige alle de steder, hvor professionelle har direkte eller indirekte kontakt med børn og unger under 18 år.

Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn 

En god og effektiv infrastruktur og en velfungerende kollektiv trafik en vigtig forudsætning for fortsat vækst og velfærd på Djursland.

Djursland er en landsdel med store landområder, byer og landsbyer.

Mulighederne for at komme rundt i og til og fra området er vigtig for bosætning og erhvervsudvikling.

Derfor er en god og effektiv infrastruktur og en velfungerende kollektiv trafik en vigtig forudsætning for fortsat vækst og velfærd på Djursland.

Djurslands udviklings Råd (DUR) er initiativtager til masterplanen, som har to overordnede formål:

  • Planen skal være en fælles sigtelinje for den fortsatte udvikling af trafik og infrastruktur på Djursland

  • Planen skal bidrage til at sikre, at allerede planlagte og igangsatte forbedringstiltag får den størst mulige effekt for Djurslands vækstmuligheder.

Læs masterplan for infrastruktur på Djursland 2011 - 2020

 

Planen har til formål at forebygge radikalisering og ekstremisme.

Indsatsen har til formål at forebygge radikalisering af børn, unge og voksne flygtninge, indvandrere, etnisk danskere – såvel politisk som religiøst - og derved fremme tryghed og trivsel.

Læs mere i Plan for indsats mod radikalisering i Norddjurs Kommune.pdf

Rådgivning til bekymrede borgere og medarbejdere kan søges på den nationale telefonhotline om radikalisering.

Der er åbent for opkald til hotlinen dagligt fra kl.8.00-21.00 på telefonnummer 41 74 90 90.

Læs mere om hotlinen på

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Bæredygtighed er ikke noget nyt for os. Det er en del af alles dagligdag og dækker både over de små og nære ting, men også de mere abstrakte, nationale dagsordner.

Kommunens tværgående gruppe for bæredygtighed har udarbejdet principper for et bæredygtigt Norddjurs med det formål at understøtte kommunalbestyrelsens målsætninger om at fremme økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed for et fremtidssikret og bæredygtigt Norddjurs.

Læs principper for bæredygtighed (pdf)

Nærværende sundhedsberedskabsplan er udarbejdet på baggrund af håndbogen om sundhedsberedskab, risiko- og sårbarhedsanalyse samt nationale trusselsvurderinger.

Derudover er der indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen. 

Læs sundhedsberedskabsplan - Norddjurs Kommune

Kontakt

Norddjurs Kommune