Politik og planer for erhverv

Norddjurs Kommune understøtter, at det er let at drive og udvikle virksomhed samt at skabe jobs. Norddjurs Kommune har mange fremstillings-, underleverandør- og servicevirksomheder. Tilsammen danner disse virksomheder et stærkt og fleksibelt netværk i erhvervsstrukturen. Norddjurs Kommune arbejder for, at der er gode rammebetingelser for disse netværk.

 

Udvikling for erhvervsområdet skal ses i et helhedsperspektiv, med udgangspunk i den overordnede  plan og udviklingsstrategi for kommunen, som kan findes her:

Plan - og udviklingsstrategi 2019 (pdf)

For erhverv gælder følgende politik samt dertilhørende strategi:

Erhvervspolitik 2022-2026 - Godkendt december 2022.pdf

Erhvervsstrategi 2022-2024 - Godkendt december 2022.pdf

Kommuneplan 2021 er Norddjurs Kommunes overordnede plandokument, der primært angiver geografiske udviklingsforhold og er bindeleddet mellem lokalplanerne og udviklingsstrategier. 

Link til kommunalplanen her:

Kommuneplan 2021 Norddjurs

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune