Bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken

 Indgangsparti på Stadionparken
Indgangsparti på Stadionparken

Her kan du læse mere om mulighederne i bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken

Bofællesskaberne Broagervej og Stadionparken er bofællesskaber for voksne borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Bofællesskaberne ligger i Allingåbro og hører under Socialområdets Område Ørsted, Auning og Allingåbro.

Mere om bofællesskaberne

Her kan du læse mere om rammerne og hverdagen på Stadionparken og Broagervej.

Bofællesskabet Broagervej ligger i et naturskønt område i udkanten af Allingåbro. Bofællesskabet består af seks rækkehuse, som ligger i forlængelse af hinanden og med gode udearealer.

Hver lejlighed har egen entre, køkken, stue, soveværelse og toilet med bad. Der er stenbelægning både på for- og bagsiden af lejlighederne, så man kan have krukker og havemøbler til at stå i sommerperioden.

 

Bofællesskabet Stadionparken ligger lige ved siden af idrætshallen i Allingåbro. Herfra er der ikke langt til hverken skov, strand eller indkøbsmuligheder.

Bofællesskabet består af otte lejligheder, som ligger i forlængelse af hinanden. Hver lejlighed indeholder the-køkken med køleskab, opholdsstue, soveværelse, toilet og bad.

Yderligere består bofællesskabets indendørsfaciliteter af et fællesareal med stue og køkken, hvor borgerne på skift laver mad sammen, hygger og ser fjernsyn.

Alle rum har udgang via terrassedøre til en dejlig, stor græsplæne omkranset af en bøgehæk.

Trods sin beskedne størrelse, råder Allingåbro over flere købmænd, pengeinstitutter og småbutikker, og man kommer nemt rundt i byen enten til fods eller på cykel.

Hverdagen tilrettelægges ud fra dine individuelle ønsker, behov og kompetencer.

Vi lægger vægt på, at du har indflydelse, selvbestemmelse og føler ansvar for beslutninger, som vedrører dig selv og hverdagen i bofællesskabet.

På Broagervej og Stadionparken har vi fokus på udvikling og læring. Målet for vores arbejde er, at du trænes til i videst muligt omfang at tage ansvar for dit eget liv og de praktiske gøremål, som er del af dagligdagen.

I bofællesskaberne vil du modtage den nødvendige støtte til praktiske gøremål i hjemmet, herunder madlavning, rengøring mv.

Du kan også – hvis du ønsker det – få støtte til at indgå i sociale relationer, tage del i fællesskabet og/eller komme i uddannelse eller i job.

På Broagervej og Stadionparken er der plads til alles interesser.

I hverdagen er mange af vores beboere i arbejde, i praktik eller under uddannelse. Andre er i aktivitets- og samværstilbud.

Om tirsdagen og i weekenden kan du deltage i fællesspisning i fælleshuset på Broagervej.

I bofællesskabet prioriterer vi at være en del af lokalsamfundet og benytter os hyppigt af de mange tilbud, der er i området. Vi cykler gerne rundt i byen, for eksempel til indkøb eller på besøg hos naboer, men turene kan også gå længere væk end det. Fra bofællesskabet er der let adgang til større dele af lokalområdet, da vi lige i baghaven har banestien, som forbinder Allingåbro med bl.a. Auning og dermed mange andre muligheder for aktiviteter

Ferieture

Som beboer på Broagervej har du mulighed for at deltage i flere ferieture og udflugter i løbet af året.

Blandt andet holder vi meget af at tage af sted på festivaller som for eksempel Sølund og Sødisbakke.

Du og de øvrige beboere er med til at bestemme, hvor turene går hen. 

På Broagervej anvender vi forskellige teorier og metoder i vores arbejde.

Den ene teori, vi læner os op ad, er Medieret Læring (bl.a. pilemodellen), som er en relationel læringsforståelse, der sigter mod at udvikle beboernes praktiske og kognitive færdigheder gennem intentionelle strukturerede aktiviteter og handlinger. Vi arbejder udviklingsorienteret med henblik på at øge beboernes ejerskab og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Den anden teori, vi bruger på Broagervej, er Den Systemiske tilgang. Her har vi fokus på den enkelte borgers ressourcer og de muligheder, vi kan tilbyde for at lave optimale lærings- og udviklingsmiljøer, der fremmer læring, udvikling og selvstændighed. Vi har fokus på livshistorier samt en anerkendende og coachende tilgang til arbejdet med borgerens udvikling og færdigheder.

Vi sikrer alle beboere selv- og medbestemmelse i forhold til beslutninger, der vedrører dem selv og hverdagen i botilbuddet.

Til dette formål er der på hvert botilbud nedsat et beboerråd, mens der på hvert aftaleområde findes et pårørenderåd.

Repræsentanterne til beboerrådene og pårørenderådene udpeges gennem valghandling i botilbuddene.

Rådene repræsenterer beboernes interesser og inddrages i generelle spørgsmål vedrørende beboernes hverdag og udvikling af botilbuddene. På denne måde bidrager rådene (i samarbejde med ledelsen og medarbejderne) til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt og i henhold til borgernes ønsker og behov.

Afsættet for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde er Norddjurs Kommunes pårørendepolitik.

Det grundlæggende i pårørendepolitikken er, at et stærkt samarbejde med borgerne og deres pårørende er afgørende for at give borgerne de bedste forudsætninger for et godt og indholdsrigt liv.

En god dialog med beboerne og de pårørende er værdifuld for ledelse og medarbejdere i forhold til at kunne løfte deres opgave bedst muligt.

Samtidig giver det tryghed for både beboere og pårørende at have et sted at gå hen med spørgsmål og forslag.

Kommunalbestyrelsen har fastsat vedtægterne for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene

Læs Norddjurs Kommunes pårørendepolitik 

Broagervej

Broagervej

Stadionparken

 Indgangsparti på Stadionparken

Kontakt

Tina Lykke Andersen
Leder
Område Ørsted, Auning og Allingåbro

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang (åbner som pdf i nyt vindue):
 

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Indsatskatalog socialpædagogisk støtte