Dolmer Have

Her kan du læse om mulighederne i Dolmer Have

Dolmer Have er et psykiatrisk botilbud med døgndækning beliggende i smukke, landlige omgivelser i udkanten af Grenaa.

Vi er et overgangsbosted for mennesker, som efter udslusning fra hospitalets psykiatriske afdeling har mulighed for at blive visiteret til botilbuddet, hvis vedkommende har været alvorlig syg i længere tid og ikke kan klare sig selv.

Målet for den støtte, du modtager hos os, er, at du både under og efter opholdet skal være i stand til at klare dig selv. Samtidig er der mulighed for en vis støtte i tiden efter dit ophold. 

I fællesskab med dig laver vi handleplaner for, hvordan du kommer godt videre.

Mere om Dolmer Have

Her kan du læse mere om hverdagen og rammerne i Dolmer Have.

Dolmer Have rummer 10 boliger i tilknytning til et fælleshus, som rummer opholdsstue, billard og bordtennis.

Herudover findes et fælles vaskehus.

Dolmer Have er din base, hvor du kan være dig selv og få en fast livline i vante omgivelser. Vi arbejder hen imod at skabe relationer og tryghed, hvad enten det sker gennem aktivitet eller individuelle samtaler.

Som beboer skal du opleve, at dit hjem er et godt og trygt sted. Du har fuld indflydelse på, hvad der skal foregå - både i forhold til egen udvikling og aktivitet og i forhold til beslutninger om fælles initiativer.

Du bliver tilknyttet en fast kontaktperson, så vi sikrer, at du får individuel og effektiv støtte med udgangspunkt i dine konkrete behov og forudsætninger.

I Dolmer Have er der mange forskellige aktiviteter, traditioner og arrangementer.

Af nuværende aktiviteter kan nævnes idræt, svømning og massage.

Derudover tager vi ofte på ture i både ind- og udland, hvor tidligere destinationer har været England og Tjekkiet.

Det er op til dig selv at afgøre, hvor deltagende du ønsker at være.

Medarbejderne i Dolmer Have er overvejende pædagoger og sundhedsfagligt personale.

I Dolmer Have arbejder vi ud fra en bred vifte af faglige tilgange og metoder, herunder:

Faglige tilgange

  • Social læringstilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Rehabiliteringstilgang
  • Kognitiv tilgang
  • Anerkendende tilgang
  • Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)
  • Social færdighedstræning
  • Motiverende samtale (MI)
  • Kognitiv terapi

Vi sørger løbende for at vedligeholde og udvikle vores kompetencer, så vi altid kan tilbyde dig den bedst mulige støtte.

Som beboer i Dolmer Have er du med til at bestemme, hvad der skal ske. Der afholdes jævnligt husmøder for alle beboere. Derudover vælges der hvert år i oktober et beboerråd, som afholder møder mindst én gang i kvartalet efter de retningslinjer, kommunen har lavet.

Her får du mulighed for at stille spørgsmål og diskutere, om der er ting, der skal ændres. Vi har også haft succes med at afholde dialogmøder med politikerne.

Endelig er der hvert år et anmeldt tilsyn fra Socialtilsyn Midt, hvor alle beboere inviteres til at deltage i mødet med de eksterne tilsynsførende.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene

Kontakt

Jan Hoel
Leder
Socialpsykiatri, Rusmiddelcenter og Neuroteam

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang. Find dem her:

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte