Skovvang

Skovvang

Velkommen til botilbuddet Skovvang

Skovvang er et botilbud med døgndækning for voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Du finder os på sygehusvej i Ørsted, hvor vi ligger i forbindelse med botilbuddet Kærvang og Ørsted Aktivitetscenter.

Vi er en del af Socialområdets Område Ørsted, Auning og Allingåbro.

Mere om Skovvang

På Skovvang er der 14 lejligheder, hvoraf to bliver brugt som aflastningsboliger. 

Hver lejlighed har egen terrasse, men der er også fælles terasser, hvor du kan komme de andre beboere ved. 

På Skovvang er der også en fælles stue, hvor vi hver dag mødes efter arbejde for at spise, slappe af og dele dagens oplevelser.

Hverdagen tilrettelægges ud fra dine individuelle ønsker, behov og kompetencer.

Vi lægger vægt på, at du har indflydelse, selvbestemmelse og føler ansvar for beslutninger, som vedrører  dig selv og hverdagen i bofællesskaberne.

Vi har fokus på, at du udvikler dine kompetencer og får mod til at tage ansvar for dit eget liv. Det betyder dog ikke, at du skal klare alting selv. 

I bofællesskaberne vil du modtage den nødvendige støtte til praktiske gøremål i hjemmet, herunder til madlavning, tøjvask, rengøring mv.

Du kan også få støtte til at indgå i sociale relationer, tage del i fællesskabet eller komme i uddannelse eller i job.

Den støtte, du modtager, følger af de indsatsmål, som du, din sagsbehandler og din kontaktpædagog har truffet beslutning om. 

Vi dyrker fællesskabet gennem mange fælles aktiviteter i det daglige. 

Vi bor i et dejligt lokalområde med sø, skov og handelsmuligheder inden for gåafstand. Vi tager ofte på fælles ture ud af huset, men vi har også gode faciliteter hjemme hos os selv.

Indendørs har vi mulighed for kreativ udfoldelse, sang og musik, sanserum og et stort multirum til boldspil, leg og bevægelse. Udendørs har vi bl.a. kørestolsgynger, trampolin, sansegynge og en bålhytte, som flittigt bliver benyttet. 

Traditioner og arrangementer

Vi har mange tilbagevendende arrangementer og traditioner året rundt, som beboerne kan deltage i.

Til eksempel kan nævnes fastelavnsfest, påskefrokost, kandis-fest, feriekoloni, venne-familiefest og diverse julearrangementer. 

Ferieture

På Skovvang har du mulighed for at deltage i flere ferieture og udflugter i løbet af året.

Blandt andet holder vi meget af at tage af sted på festivaller som for eksempel Sølund og Sødisbakke.

Du og de øvrige beboere  er med til at bestemme, hvor turene går hen. 

Siden er under opbygning.

Vi sikrer alle beboere selv- og medbestemmelse i forhold til beslutninger, der vedrører dem selv og hverdagen i botilbuddet.

Til dette formål er der på hvert botilbud nedsat et beboerråd, mens der på hvert aftaleområde findes et pårørenderåd.

Repræsentanterne til beboerrådene og pårørenderådene udpeges gennem valghandling i botilbuddene.

Rådene repræsenterer beboernes interesser og inddrages i generelle spørgsmål vedrørende beboernes hverdag og udvikling af botilbuddene. På denne måde bidrager rådene (i samarbejde med ledelsen og medarbejderne) til at sikre, at dagligdagen fungerer bedst muligt og i henhold til borgernes ønsker og behov.

 

Kommunalbestyrelsen har fastsat vedtægterne for beboerrådenes og pårørenderådenes arbejde.

Læs vedtægter for beboerrådene og pårørenderådene

Læs Norddjurs Kommunes pårørendepolitik 

Siden er under opbygning.

Kontakt

Tina Lykke Andersen
Leder
Område Ørsted, Auning og Allingåbro

Politikker og kvalitetsstandarder

Vores arbejde udføres med udgangspunkt i Norddjurs Kommunes politikker, kvalitetsstandarder og den socialpolitiske tilgang (åbner som pdf i nyt vindue):
 

Socialpolitisk tilgang

Handicappolitik

Pårørendepolitik

Psykiatripolitik

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Indsatskatalog socialpædagogisk støtte